Lord Horatio Nelson

England, 1758-1805 27.12.2011

Baron, engelsk admiral. Blev efter i nogle år at have faret til søs 1777 officer, allerede 1779 fregatchef og 1793 linjeskibschef i Middelhavet. 1794 mistede han det ene øje ved angrebet på Calvi, Korsica og 1797 mistede han højre arm ved angrebet på Tenerife. 1796 underlagdes han admiral Jervis og deltog med udmærkelse i slaget ved St. Vincent 1797, hvor Nelson gennembrød fjendens linje og entrede 2 spanske tredækkere. Han udnævntes nu til kontreadmiral og fik befaling over eskadren foran Toulon. Da Napoleon var gået til Ægypten, fulgte Nelson efter, ødelagde den franske flåde ved Abukir og udnævntes til baron af Nilen. Derefter var han stationeret ved Italien, hvor han traf Lady Hamilton, der forledte ham til den udåd at lade Carrioli hænge. 1801 forfremmedes han til viceadmiral og gik med admiral Parkers flåde til København; her ledede Nelson slaget på Reden 2. april, hvorefter han ikke fik nogen belønning. Fra 1803 havde han kommandoen over Middelhavsflåden, fulgte den franske flåde under Villeneuve til Vestindien og atter til Europa, hvor han mødte Villeneuve ved Trafalgar 21. oktober 1805. Den fransk-spanske flåde blev fuldstændig ødelagt, men Nelson faldt under kampen. (HK7/1924)