Isabella 2 (Marie Louise)

Spanien, 1830-1904 10.02.13

Spansk regerende dronning. Ægtede mod sin vilje sin »svaghovedede« fætter, Hertugen af Cadiz. Uenigheden om valget af ægteskabskandidat ødelagde den gang det gode forhold mellem Frankrig og England. I 1868 måtte hun abdicere, da hendes privatliv vakte større og større forargelse, og denne gang blev uenigheden om hvem der skulle være hendes efterfølger årsag til den Fransk-tyske Krig i 1870.

Isabella II, Marie Louise (1830-1904), dronning af Spanien 1833-68, datter af Ferdinand VII og Maria Christina, besteg allerede 1833 tronen under sin moders formynderskab. Efter den blodige Karlistkrig gik regentskabet over til general Espartero 1841-43, hvorpå Isabella erklæredes myndig (november 1843) og efter mange intriger blev gift med fætteren Frans af Assisi. Ægteskabet blev meget ulykkeligt, Isabella hengav sig til ville udsvævelser med et utal af elskere og søgte samtidig at bevare magten ved et yderliggående absolutistisk styresæt. Efter en mængde uroligheder med skiftende reaktionære og liberale ministerier (Espartero, O'Donnell, Narvaez) kom revolutionen 1868 (Prim), kun brødrene Concha (s.d.) søgte at støtte Isabella, hun blev forjaget (september 1868) og tog ophold i Paris, hvor hun også døde. Blev 1870 lovformelig skilt og overdrog sine rettigheder til sønnen Alfons XII. (HK5/1922)