Eugene

Østrig, 1863-1954 03.11.11

Ærkehertug af Østrig. Officer i hæren, chef for 11. armé.

Eugen (f. 1863), ærkehertug af Østrig, feltherre, sønnesøn af den berømte ærkehertug Karl, sejrherre ved Aspern. 1908 generalinspektør for tropperne i Tirol. 1914-15 øverstbefalende over den østrigske balkanhær. Senere fører for de østrigske tropper i Italien. 1916 feltmarskal. (HK3/1921)