Eugene IV

 
Italien, 1383-1447 22.10.11

Pave. Opfordrede til nyt korstog mod tyrkerne.

Eugen IV (1431-47), pave, oprindeligt Gabriel Condulmieri, født i Venezia, 1431 indkaldte han Basel-konciliet (s.d.). 1439 lykkedes det ham at tilvejebringe union med den græske kirke. I Rom havde han megen modstand at kæmpe med; til sidst måtte han flygte og levede længere tid i Firenze, hvis domkirke han indviede. I sine senere år var han optaget af at slutte en række overenskomster med de forskellige magter, hvorved de for pavestolen uheldige beslutninger på Basel-konciliet neutraliseredes. Han var en ven af fransiskanerne og støttede ivrigt den fransiskanske observant-bevægelse. (HK3/1921)