Ethelwulf

England,8xx-858 29.07.12
 

Konge af Wessex. Søn af Egbert og fader til Alfred.

Ethelwulf el. Æthelwulf (d. 858), konge af Wessex og Kent 839-858, søn af Egbert. Oprindeligt bestemt til gejstlig viste han kirken stor interesse. Slog danskerne ved Ockley 851 og betvang et oprør i Wales 853. Gjorde 855 en rejse til Rom og indførte en art tiendeafgift i Wessex. Delte efter hjemkomsten riget med sin søn Ethelbald. (HK3/1921)