Emil Gottfried Hermann von Eichhorn

Tyskland, 1848-1918 21.04.12

Tysk general, chef for 10. armé. Senere tysk guvernør i Ukraine. Skudt af socialistisk oprører.

Tysk general, kavalerist, født i Breslau, deltog i krigene 1866 og 1870-71, blev 1891 oberstløjtnant og afdelingschef i den store generalstab, 1897 generalmajor, 1905 general, 1913 generaloberst og 1917 generalfeltmarskal. Ved verdenskrigens udbrud var han, der ansås for en af Tysklands første troppeførere, sengeliggende, men blev januar 1915 chef for 10. armé og deltog i vinterslaget i Masurien. Marts samme år afslog han russernes offensiv, erobrede 18. august samme år Lovno, 19. september Vilna og 25. februar 1916 Reval. 1918 var han øverstbefalende i Ukraine og afslørede en plan om at myrde alle tyskere; da han derefter støttede en tyskvenlig revolte, blev han 30. juli dræbt ved bomber på gaden i Kiev. (HK3/1922)