Edward V

England, 1470-83? 15.04.12

Konge af England april-juni 1483; søn af Edward 4. Blev af sin farbroder, hertug Richard af Gloucester, erklæret illegitim og afsat. Edward og hans lillebror, Richard af York, blev sidst set i Tower sommeren 1483 og formodes myrdet kort efter på Richard 3.s befaling, skønt andre muligheder må tages i betragtning. Et par drengeskeletter blev fundet i Tower 1674. (LM)

Edvard V (1470-83), søn af Edvard IV. Skulle sammen med sin broder Richard være konge i England, men de myrdedes begge 1483 af farbroderen, hertugen af Gloucester, der selv blev konge som Richard III. (HK3/1921)

363