Edmund af East Anglia

England, 8xx-870

Engelsk konge af East Anglia. Kæmpede mod de danske vikinger. Men blev taget til fange og efter sigende halshugget. Fik senere navnet "Martyren".