Jacob Loucks Devers

USA, 1887-1979

Amerikansk general. Graduerede fra West Point 1909, gjorde tjeneste ved 4. feltartilleriregiment, senere underviser ved West Point. Chef for 6. armégruppe under Anden Verdenskrig.