Loius Charles Antoine Desaix de Veygoux

Frankrig, 1768-1800
27.01.16
Louis Desaix

Fransk general. Dræbt i slaget ved Marengo.

Fransk officer. Blev 15 år gammel underløjtnant, udmærkede sig i Revolutionskrigen, blev 26 år gammel divisionsgeneral. Fulgte 1798 med Bonaparte til Ægypten, deltog med hæder i slaget ved Pyramiderne og ledede forvaltningen af Øvre-Ægypten (af araberne hædret med navnet »den retfærdige sultan«). Tilbage til Frankrig 1800, fulgte Bonaparte til Italien og bidrog til sejren ved Marengo 14. juni, men faldt selv. (Slagets udfald afgjordes dog næppe af Desaix, der faldt straks i angrebts begyndelse, men af Kellermann). (HK3/1921)