Svetozar Borojevic von Bojna
Østrig, 1856-19xx 15.06.13

Østrigsk general.

Boroevic von Bojna, Svetozar (født 1856), østrigsk feltherre, var ved verdenskrigens udbrud chef for 6. armékorps i Kassa i Ungarn og blev august 1914 fører for 3. østrig-ungarske armé. Han tog fremragende del i kampene på østfronten 1914-15, sejrede ved Grodek september 1914 og undsatte Przemysl i oktober samme år. Derefter overtog han forsvaret af Karpaterne til øst for Uszok-passet og trængte efter gennembruddet af den russiske front maj 1915 frem mod vest. Kort efter fik han kommandoen over de østrigske tropper på Isonzofronten, en stilling, han beholdt til krigens afslutning, og i hvilken han viste betydelig dygtighed. (HK2/1920)