Bonifacius IX

Boniface
Italien, 13xx-1404 15.06.13

Født Pietro Tomacelli. Pave i Rom 1389-1404. Opfordrede til korstog mod osmannerne i Østeuropa.

Bonifacius IX, pave 1389-1404, hed oprindeligt Pietro Tomacelli. Samtidig med ham var Clemens VII pave i Avignon, og Bonifacius forsøgte forgæves at få skilsmaet hævet. Ved sin havesyge, nepotisme og handel med jubilæumsaflad bevirkede han, at uviljen mod pavedømmet steg i vide kredse. Herved fremkaldtes senere de store reformkoncilier. (HK2/1920)