Hans Hartwig von Beseler

Tyskland, 1850-19xx

Tysk feltherre, søn af K.G.C.B., blev officer 1868, deltog i krigen 1870-71 og var med ved belejringen af Metz og Paris. 1882 blev han kaptajn og ansattes ved generalstaben, 1893 i krigsministeriet, 1904 blev han generalinspektør for ingeniørkorpset og fæstningsvæsenet, samme år adlet, 1907 general; 1911 stillet til disposition. Efter verdenskrigens udbrud blev han chef for 3. reserve-armékorps og ledede belejringen af Antwerpen, som han erobrede 9. oktober 1914. Siden stod han en tid på Vestfronten og forflyttedes derefter til Polen, hvor han 20. august 1915 erobrede Novogeorgiefsk og derefter blev generalguvernør i Warszawa; i denne egenskab proklamerede han 5. november samme år Polens genoprettelse. (HK)