Frederik I Barbarossa (Friedrich)

Tyskland, 1123-1190 17.10.14

Blev tysk konge 1152 og kejserkronet i Rom 1155; han var af Hohenstaufer-slægten. Bekæmpede på 5 tog de norditalienske byer, der støttedes af paven, men led endeligt nederlag 1176 ved Legnano. Indsatte flere modpaver for at hævde kejsermagtens forrang for paven. Ønskede en stærk tysk centralmagt, vandt fyrsterne og slog Heinrich der Löwe 1180; sikrede sin slægt herredømmet over Italien-Sicilien ved sin søns ægteskab og modtog lensed af Svend Trathe og Valdemar den Store. Druknede på 3. korstog i en flod i Lilleasien.

Frederik I Barbarssa (Rødskæg)(1122-90), tysk-romersk kejser. Hohenstaufer og hertug af Schwaben, tysk konge 1152 efter onklen Konrad III; kejser 1155-90. Ivrig for det universelle kejserdømme satte han sig som mål at sikre det Italien og hævde dets lige ret med pavemagten; som basis skabte han sit hus en stærk stilling i Tyskland og knyttede hertugerne til sig ved store len; welferen Henrik Løve fik Bayern 1156. 1158 undertvang han det mægtige Milano og organiserede Nord-Italien under sit styre, men de lombardiske stæders borgervælde nødte ham til endnu 3 tog over Alperne; 1167 dannede de det lobardiske forbund, der fik støtte hos Paven, idet Frederiks krav på ligestilling og ret til bispevalg havde bragt ham i strid med denne; 1159 afsatte han Alexander III. 1176 led han nederlaget ved Legnano mod stæderne og måtte 1183 afstå dem et vist selvstyre. Imidlertid var han kommet i strid med Henrik Løve; denne (der havde været fraværende ved Legnano med Frederiks blligelse) havde skabt sig et mægtigt rige i Nord-Tyskland, men hans selvherskervæsen stødte kejseren og de lavere fyrster, og 1180 erklæredes han i acht og mistede sine lande. Frederiks på klog ligevægt byggede magt var stor, da han som deltager i det 3. korstog 1190 druknede i en asiatisk flod. Ved sønnen Henrik (VI.s) ægteskab med en sicilisk prinsesse havde han skabt sit hus nye store muligheder. Frederik var typen på sin tids ridder og hersker, from, kriger og diplomat; for tyskerne er han den store kejserhelt. Men det stammedelte Tyskland kunne i længden ikke ære den vidtspændte kejserpolitik. (HK4/1922)

Børn:
Henrik (VI)
Frederik (V) af Schwaben (1168-91)