Tyskland | Westland Lynx

Enhed Eskadrille Base Type Bemærk
MFG 3>MFG 5 2 Staffel Nordholz Super Lynx Mk 88/A -

EWAP/86 : Eskadrille under Marinefliegergeschwader (MFG) 3 ved Nordholz har 12 Westland Lynx Mk.88 helikoptere. Fungerer som ASW-helikoptere på flådens Bremen-klassen fregatter. Yderligere to Lynx blev bestilt i 1984 til levering i 1986.

WAPJ 14/93 : Det tyske forsvarsministerium vil anskaffe op til 12 Lynx helikoptere mere fra Westland i Storbritannien. Helikopterne skal supplere 19 Lynx Mk88 versioner leveret tidligere. Ordren kommer efter at Marineflieger har opgivet planer om at anskaffe ASW-version af NH-90.

WAPJ 25/96 : Den tyske flådes flyvetjeneste (Marineflieger) modtog oprindeligt 19 Westland Lynx Mk 88 ASW-helikoptere, som opererer fra flådens fregatter. Har nu anmodet om yderligere 7 stk. som del af materielanskaffelsen for 1996. Vil omfatte helikoptere af den seneste Super Lynx standard, mens de 17 tilbageværende eksisterende helikoptere efter planen vil blive opgraderet til samme standard 1998-2000.

AFM 11/96 : GKN Westland annoncerede 30/9/1996, at man forventede en ordre fra den tyske flåde for 7 Super Lynx helikoptere. Skal supplere de 17 resterende Lynx Mk 88 helikoptere ved MFG 3, som efter planen vil blive opgraderet til samme standard.

WAPJ 29/97 : GKN Westland har modtaget en kontrakt okt. 1996 for levering af 7 Super Lynx Mk 88A ASW/ASV helikoptere til den tyske flådes flyvetjeneste (Marinefliger). Skal fra 1999 supplere de 16 eksisterende Sea Lynx Mk 88 ASW-helikoptere, som fortsat er i tjeneste efter tidligere leveringer. Disse forventes at blive opgraderet til Super Lynx standard lig Royal Navy's HMA.Mk 8 version, når der blevet afsat finansielle midler hertil. Opgraderingen omfatter Gem 42 motorer, hovedrotorblade af kompositmateriale, GMAv Sea Owl FLIR samt 360° Seaspray Mk 3 søgeradar. Giver mulighed for at medføre ny bevæbning i form af BAeD Sea Skua sømålsmissiler. De totale ordrer for Lynx helikoptere omfatter nu 370 eksemplarer fra omkring et dusin kunder.

WAPJ 38/99 : Den tyske flåde vil opgradere sine 17 Sea Lynx Mk 88 ASW-helikoptere, bl.a. med 16 Marcini Avionics Seaspray 3000 360° overvågningsradar, Racal Doppler 91 navigationsradar, Rockwell Collins GPS og MATRA/BAeD Sea Skua AShM. Bestilte desuden 7 nye Super Lynx Mk 88A i 1995, som leveres til Marineflieger Geschwader 3 ved Nordholz i 1999.

FG 9/12/16 : Tyskland vil indlede en konkurrence i 2017 for en finde en afløser for flådens styrke på 21 Westland Sea Lynx ASW-helikoptere. Ønsker at foretage det endelige typevalg inden udgangen af 2017. Typen vil blive udfaset i 2025, så flåden ønsker at kunne indlede træningen med den nye type 2023. Lynx helikopterne har været i tjeneste siden begyndelsen af 1980erne. En af de mulige kandidater er NH Industries NH90 Sea Lion helikopter, som allerede skal afløse flådens Westland Sea King helikoptere. Sea Lion er baseret på den maritime NFH-variant og kan nemt ombygges til ASW-rollen. Samtidig bliver den tyske flådes fregatter af F122- og F123 klasserne udfaset, sidstnævnte type dog først fra slutningen af 2020'erne eller begyndelsen af 2030'erne. NH90 kan godt lande på disse fregatters helikopterdæk, men typen er for styr til skibenes hangar. Afløses af nye fregatter af F124- og F125-klasserne, som er kompatible med NH90. Andre mulige kandidater omfatter AgustaWestland AW159 Wildcat fra Leonardo, som er den ultimative afløser af Sea Lynx, samt sandsynligvis Sikorsky S-70B Seahawk. En Wildcat helikopter fra Royal Navy vil operere fra et tysk flådeskib i 2017 som del af samarbejdsøvelse. I løbet af 2016 var kun 5 af flådens 21 Lynx helikoptere indsat i operationel tjeneste samtidig.

SCW 3/9/21 : Den tyske flåde markerede 40 års tjeneste med Sea Lynx helikoptere ved Marinefliegergeschwader 5 (MFG5) 30/8/2021. Den tyske flåde bestilte oprindeligt 19 Sea Lynx Mk88 helikoptere, hvoraf den første blev leveret i 1981. I 1996 blev yderligere 7 Sea Lynx Mk88A modeller anskaffet, mens det i 1998 blev besluttet at opgradere den eksisterende flåde af Mk88 varianter. I alt 17 Sea Lynx modeller blev opgraderet til Super Lynx Mk88A standard. Typen har været indsat i en række konfliktområder over hele kloden ombord på den tyske flådes fregatter. Typen har hjembase ved Fliegerhorst Nordholz i Niedersachsen, hvor de opererer sammen med Westland Sea King Mk41 helikoptere. I nov. 2020 blev NH90-MRFH Sea Tiger valgt som afløser for den nuværende flåde af Super Lynx helikoptere. Det tyske parlament har godkendt en kontrakt på €2,3 mia. for anskaffelsen af 31 Airbus Sea Tiger modeller til den tyske flåde. Leveringen af de første Sea Tiger versioner vil begynde i 2024. I alt 30 Sea Tiger helikoptere vil blive opereret af MFG5 ved Nordholz, mens et eksemplar vil blive brugt af Wehrtechnisch Dienststelle für Luftfahrzeuge 61 (WTD61) ved Manching/Ingolstadt til testformål. I alt 22 Sea Lynx helikoptere er fortsat i tjeneste [83+02, 83+03, 83+04, 83+05, 83+06, 83+07, 83+09, 83+10, 83+11, 83+12, 83+13, 83+15, 83+17, 83+18, 83+19, 83+20, 83+21, 83+22, 83+23, 83+24, 83+25 og 83+26].