Danmark/Supporter

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- Eskadrille 721 Værløse T-17 (3) > Ålborg
- Flyveskolen Karup T-17 (23) tidl. Avnø
- SNFALB Ålborg T-17 (2) Base Flight
- SNFKAR Karup T-17 Base Flight
- SNFSKR Skrydstrup T-17 (2) Base Flight
- SNFVRL Værløse T-17 Base Flight

WAPJ 34/98 : Flyveskolen flyttede efter 60 år ved Avnø til Karup i 1993. Elementært flyvekursus omfatter 27 timers flyvning på Saab/MFI T-17 Supporter fly. I alt 32 fly blev erhvervet i 1975-77, hvoraf 28 er tilbage. Typen bruges også til forbindelsesopgaver, med 3 fly ved Værløse og 1 ved hver af Ålborg, Karup og Skrydstrup. Hærens Flyvetjeneste opererede også typen i 1976-91.

AFM 6/10 : Det danske Flyvevåbens flåde af Saab T-17 Supporter træningsfly har gennemført 200.000 flyvetimer d. 7/4/2010. Dette blev markeret med en ceremoni ved Flyveskolen på Flyvestation Karup 7/5/2010. I alt 32 fly af denne type blev leveret fra sep. 1975, som blev fordelt med 15 stk. til Flyveskolen på den daværende base ved Avnø samt 9 stk. til Hærens flyveskole ved Vandel. De resterende fly blev fordelt mellem de øvrige flyvestationer. Hærens fly blev overført til Flyvevåbnet i 1990 efter modtagelsen af Fennec helikoptere. I de 35 års tjeneste er 4 fly gået tabt ved ulykker. Størstedelen af de sidste 28 fly opereres nu af flyveskolen.

AFM 2/13 : Af de 32 anskaffede Saab T-17 Supporter fly er 27 stk. tilbage i tjeneste. Af disse er 23 stationeret ved Karup, mens Skrydstrup og Ålborg hver råder over 2 fly.