Norge/F-5A

Enhed Eskadrille Base Type Noter
  332 Skvadron Rygge F-5A/B ex F-86F; opløst 1973
  334 Skvadron Bodø F-5A/B -
  336 Skvadron Rygge F-5A/B ex F-86F; opløst 1/7/00
  338 Skvadron Örland F-5A/B opløst
  717 Skvadron Rygge RF-5A/B opløst
  718 Skvadron Sola F-5A/B -

AFW/84 : Det norske luftvåben modtog 108 Northrop F-5 Freedom Fighter kampfly, inkl. RF-5A rekognosceringsversioner og 14 tosædede F-5B kamptrænere. Typen, som anvendes til lette angrebsopgaver, rekognoscering og træning, opereres af 4 eskadriller: 336 Squadron ved Rygge (16 F-5A), 338 Squadron ved Orland (16 F-5A), 717 Squadron ved Rygge (13 RF-5A) og 718 Squadron ved Sola (13 F-5B). Mindst 17 eksemplarer er gået tabt. Typen vil blive afløst af nye General Dynamics F-16A/B kampfly fra 1981.

EWAP/86 : Det norske luftvåben rådede over 88 Northrop F-5A/B/RF-5A jagerbombere/rekognosceringsfly inden 11 F-5A fly blev overført til det tyrkiske luftvåben i 1983. Den sidste enhed er Skvadron 338 ved Orland, men Skvadron 718 vil måske blive gendannet i 1985 som en operationel omskolingsenhed.

WAPJ 25/96 : Luftvåbnet modtog i alt 78 F-5A, 16 RF-5A og 14 F-5B fly.

WAPJ 34/98 : Det norske luftvåben råder fortsat over en eskadrille med Northrop F-5 Freedom Fighter kampfly, efter at typen tidligere blev opereret af 6 eskadriller (332, 334, 336, 338, 717 og 719 Squadron) siden 1970'erne. I alt 108 F-5 fly blev leveret mellem 1966 og 1970, inkl. 78 F-5A kampfly (23 finansieret af militærhjælp), 16 RF-5A rekognosceringsfly samt 14 tosædede F-5B kamptrænere (8 som militærhjælp).Mange af flyene er blevet overført til Grækenland og Tyrkiet, mens andre er blevet afskrevet eller bruges til træning på jorden af Luftforsvarets Tekniske Skole (Air Force Technical School) ved Kjevik. I alt 18 F-5A og 13 F-5B fly blev levetidsforlænget (SLEP/Service Life Extension Programme) i 1984-85 af Fokker, Ypenburg i Holland. Yderligere en opgradering af Sierra Research Division (LTV) ved Buffalo, New York i 1993-95 omfattede 7 F-5A og 8 F-5B modeller. 336 Skvadron ved Rygge opererer fortsat opgraderede F-5 fly, som nærmere sig en alder på 30 år. Enhedens primære opgaver er luftforsvar samt taktisk elektronisk støtte, mens den tidligere rolle som omskolingseskadrille er blevet opgivet. Typens bevæbning omfatter AIM-9L/N Sidewinder luft-til-luft missiler.

WAPJ 38/99 : 7 F-5A og 8 F-5B er tilbage ved 336 Skvadron, Rygge.

AFM 11/00 : 336 Skvadron blev efter 31 års tjeneste opløst 1/7/00. Havde da 15 F-5A/B i tjeneste. 7 af disse blev dog overført til testopgaver ved Eye of the Tiger-projektet EOT (nyt sømålsmissil til den norske flåde), men udfases i 2002.