Grækenland/T-33

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 221 SE Thessaloniki T-33A -
115 Pteriga Machis 222 MEE Kidon Souda, Kreta T-33A opløst 19/1/2000
- 366 SEE Tanagra T-33A opløst 1999
- 370 SE Larissa T-33A ex-Souda Bay

SE = Sminos Ekpetheuisis | MEE ≠ Mira Epicherisiakis Ekpetheusis (Operational Training Squadron) | SEE = Sminos Epicherisiakis Ekpetheusis (Operational Training Flight)

WAPJ 8/92 : Det græske luftvåben har modtaget store antal T-33 og RT-33 fly, hvoraf omkring 60 eksemplarer er fortsat i tjeneste. Typen bruges til jettræning, målbugsering og kommunikationsopgaver. Aktive enheder omfatter 366 Sminos (flight) ved Tanagra, mens 3 andre lignende enheder hver opererer op til 15 T-33 fly.

WAPJ 19/94 : De første Lockheed T-33A træningsfly ankom i 1951. I alt ca. 75 fly er blevet leveret. Opereres af 222 Sminos Ekpetheuisis ved Soudha, 370 Sminos Ekpetheuisis ved Larissa og 366 Sminos Ekpetheuisis ved Tanagra. 221 Sminos Ekpetheuisis ved Thessaloniki blev opløst for nylig. Bruges primært til instrumentflyvetræning, forbindelsesopgaver og ved Soudha også som målslæbefly.

WAPJ 36/99 : Den sidste operationelle militære enhed med Lockheed T-33A jettrænere i Europa er det græske luftvåbens 222 MEE (Mira Epicherisiakis Ekpetheusis/Operational Training Squadron) ved Souda Air Base. Grækenland modtog de første T-33 fly som lån fra US Air Force gennem MDAP-programmet (Mutual Defense Assistance Program) i begyndelsen af 1950'erne. Blev suppleret med levering af overskydende T-33 fly fra det hollandske luftvåben, det vesttyske luftvåben, de canadiske væbnede styrker samt US Air Force. Godt i alt 150 T-33 fly kom i tjeneste ved det græske luftvåben 367 Operational Training Cluster blev dannet 21/6/1976 under 115 Pteriga Machis (Combat Wing) med Lockheed T-33 modeller. Enheden skulle levere træning i instrumenttræning samt generel tilpasningstræning for unge græske piloter ved luftvåbnet. T-33 flyene havde desuden målbugseringsopgaver ved NATO Missile Firing Installation (NAMFI) til luftværnsartilleritræning for det græske luftvåben samt allirede styrker. Den første af disse målbugseringsmissioner blev gennemført 23/6/1984. 367 Operational Training Cluster blev opløst 22/6/1984, mens 222 Operational Training Squadron blev dannet. 222 MEE Kidon, som havde flere fly og personel, blev involveret i trænings- og kalibreringsopgaver. I dag har 222 MEE, som fortsat er underlagt 115 Combat Wing, færre end 10 T-33 fly, hvoraf 3 stk. er dedikeret til målbugsering. Er en af kun 2 T-33 enheder tilbage i Grækenland. Den anden enhed, 366 Sminos Epicherisiakis Ekpetheusis (SEE/Operational Training Flight), er stationeret ved Tanagra med en håndfuld T-33 fly. Tilsammen er enhederne de sidste militære operatører i Europa af lidt under 20 T-33 fly. 222 MEE anvender et tysk-udviklet målbugseringsystem kendt som DATS (Dornier Aerial Target System).

AFM 5/00 : Det græske luftvåbens T-33 jettrænere er blevet udfaset efter næsten 50 års tjeneste. Den sidste mission blev foretaget af fly # TR-6000 fra Moires Epiheihsiakis Ekpaideusis (operationel træningseskadrile) ved Souda, Kreta 19/1/2000.