Canada/Aurora+Arcturus

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
14 Wing 404 MRTS CFB Grenwood, Nova Scotia CP-140/A OCU
405 MPS CFB Grenwood, Nova Scotia CP-140/A -
415 MPS CFB Grenwood, Nova Scotia CP-140/A opløses 05
19 Wing 407 MPS CFB Comox, British Columbia CP-140/A (5) -

MPS = Maritime Patrol Squadron (maritim patruljeeskadrille)
MPTS = Maritime Patrol and Training Squadron (maritim patrulje- og træningseskadrille)

EWAP/86 : Maritime Air Group råder over 18 Lockheed CP-140 Aurora, leveret i 1980-81. 4 gør tjeneste ved VP 407 ved Comox på vestkysten, resten ved VP 404, VP 405 og VP 415, alle ved Greenwood på østkysten.

WAPJ 14/93 : Efter at have fået installeret udstyr ved IMP Group, Halifac, Nova Scotia, er det første af 3 Lockheed CP-140A Arcturus blevet returneret til det canadiske luftvåben ved Greenwood dec. 1992. Flyet er en version af CP-140 Aurora uden udstyr til bekæmpelse af ubåde, men er i stedet udrustet til fiskeriinspektion, maritim overvågning og SAR. Typen vil desuden blive brugt til træning af besætninger til flåden af CP-140 fly. Det tredje eksemplar, som var blevet overført til IMP 30/5/1991, var det sidste fly af Orion-familien bygget ved Palmdale, inden produktionen blev genoptaget ved Marietta, Georgia. Her blev det første fly rullet ud fra produktionslinjen maj 1994.

WAPJ 15/93 : Det canadiske luftvåbens Maritime Air Group (MAG) har ansvaret for at opretholde de maritime luftstyrker til støtte for forsvarsrets opgaver i Nordamerika og NATO. Omfatter bekæmpelse af ubåde (ASW), suverænitetsovervågning, rekognoscering over åbent hav samt støtte for flådenoperationer og en sekundær SAR-rolle. MAG råder over en styrke på 18 CP-140 Aurora maritime patruljefly, som bliver suppleret med yderligere 3 CP-140A Arturus patruljefly. Sidstnævnte version mangler ASW-udstyret, men er forsynet med en forbedret søgeradar. CP-140A flyenes primære opgaver omfatter træning af frontlinjebesætninger samt håndhævelse af suverænitet i Arktis. CFB Greenwood, Nova Scotia huser 3 maritime patruljeeskadriller med CP-140 fly under 14 Wing: 404 Maritime Patrol and Training Squadron (OCU), 405 Maritime Patrol Squadron (MPS) samt 415 MPS. Flyene opererer fra en fælles pulje under Base Aircraft Maintenance Engineering Organisation (BAMEO). Den sidste eskadrille er 407 MPS under 19 Wing ved CFB Comox, British Colombia. Det første CP-140A Arcturus fly kom i tjeneste 30/11/1992 og samtlige 3 eksemplarer vil være operationelle primo sommeren 1993. De canadiske CP-140 er meget forskellige fra den oprindelige P-3 Orion model og kan bedst beskrives som 2 S-3 Viking fly i et P-3 skrog. MAG har tidligere haft planer om at anskaffe yderligere et dusin CP-140 fly, som ville blive forsynet med systemer fra de ældste Aurora fly. Men da ubådene fra det tidligere Sovjetunionen er forsvundet fra det nordlige Atlanterhav, vil disse planer ikke blive gennemført.

AFM 3/01 : Antallet af CP-140/A Aurora/Arcturus fly skal reduceres fra 21 til 16 over de næste 3 år.

JDW 25/02 : General Dynamics Canada har modtaget kontrakt for opgradering af 16 af luftvåbnets 18 CP-140 Aurora maritime patruljefly, foruden en prototype. 3 CP-140A Arcturus fly vil blive udfaset. De opgraderede fly leveres 2005-07. Skal bl.a. have ny databehandlings- og kommunikationssystem.

AFM 7/05 : 415 Squadron med CP-140 Aurora patruljefly under 14 Wing ved CFB Greenwood vil blive integreret i 405 Squadron i løbet af sommeren 2005.

AFM 6/11 : Efter 18 års tjeneste ved det canadiske luftvåben er de 2 sidste CP-140A Arcturus maritime patruljefly [140121 og 140120] blevet udfaset. Flyene ankom til lager ved Davis-Monthan AFB, Arizona hhv. 7/2/2011 og 28/2/2011. Arcturus var en version af CP-140 Aurora uden ASW-udstyr og blev primært brugt til træning af besætninger. I alt 3 CP-140A fly [140119>140121] var ankommet til 14 Wing ved Greenwood, Nova Scotia i 1993. Typens sidste operationelle flyvning fandt sted 15/12/2010.

AFM 7/14 : Det canadiske luftvåbens opgraderede CP-140M Block III maritime patruljefly har opnået foreløbig operationel kapacitet. I alt 14 af luftvåbnets 8 CP-140 Aurora fly skal bringes op til den nye standard. Foreløbig har 6 af disse fået installeret nye instrumenter, kraftigere computere og nye akustiske sensorer.

AFM 4/20 : Det første CP-140 Aurora maritime patruljefly [140108] fra det canadiske luftvåben har gennemført den første testflyvning efter opgradering til Block IV-standard fra CFB Halifax, Nova Scotia til CFB Greenwood, Nova Scotia for at verificere moderniseringens flysikkerhed. Missionen, som blev annonceret af luftvåbnet 21/2/2020, markerer begyndelsen på det indledende testflyvningsprogram. Block IV er den sidste Aurora opgradering og omfatter 3 større forbedringer: langtrækkende satellitkommunikation, Link 16 datalink samt et nyt selvforsvarssystem. Varianten forventes at opnå foreløbig operationel status juni 2020 og fuld operationel status sept. 2022.