Sydafrika/Hercules

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- No. 28 Squadron Waterkloof C-130B/BZ TP

EWAP/86 : No. 28 Squadron ved Waterkloof opererer 7 Lockheed C-130B Hercules transportfly.

WAPJ 18/94 : Det sydafrikanske luftvåben modtog 7 C-130B Hercules transportfly [401>407] 1962>1963, som opereres af No. 28 Squadron ved Waterkloof. Et civilt L-100-30 fly fra Safair er til rådighed som reservefly. Efter udfasningen af luftvåbnets Transall transportfly, håber man at kunne udvide antallet af C-130 fly til mindst 10 stk.

AFM 3/97 : De 2 første ex-USN C-130F Hercules transportfly [149787 og 149793] blev overført til det sydafrikanske luftvåbens 28 Squadron ved Waterkloof 18/12/1996. Vil blive efterfulgt af yderligere 1 F- og 2 B-versioner primo>medio 1997. Luftvåbnet råder allerede over 7 C-130B fly og typen forventes at forblive i tjeneste i 20 år mere. Alle 12 fly vil derfor blive levetidsforlænget ved Marshall Aerospace i Cambridge, Storbritannien.

JDW 9/02 : Sydafrika modtog de første 3 opgraderede C-130BZ Hercules transportfly 18/2/2002 fra Marshall Aerospace i England. Yderligere 6 fly bliver opgraderet af Marshall og Denel Aviation. Skal forblive i tjeneste til 2020.

AFM 9/04 : Luftvåbnet ønsker at sælge sine 3 ex-US Navy C-130F Hercules transportfly [410/149787; 411/148793; 412/149805]. Blev leveret fra AMARC-lager i 1996/97 til 28 Squadron ved Waterkloof. Men typen har været oplagret siden 1999.

AFM 10/09 : De 5 brugte C-130 Hercules transportfly, som har været oplagret ved AFB Waterkloof i mere end et årti, vil nu få fjernet alle brugbare dele og ophugges. Omfatter 2 ex-USAF C-130B fly [408 og 409] samt 3 ex-USN C-130F fly [409, 410 og 411], som blev leveret i slutningen af 1990'erne. Kun fly # 411 har været i operationel tjeneste for en kort periode.

AI 11/12 : Det sydafrikanske luftvåben er blevet tilbudt 4 brugte Hercules transportfly (3 C-130E og 1 SC-130E) fra Brasilien juli 2012. Kun 2 af disse er flyvedygtige. Luftvåbnet råder allerede over 8 C-130BZ fly, som forbliver i tjeneste til 2020+.

AFM 4/19 : Det sydafrikanske luftvåben (SAAF) modtog det første af i alt 7 C-130B Hercules transportfly i 1963 til afløsning af de aldrende C-47 Dakota fly ved 28 Squadron. Samtidig med ankomsten af Hercules fly flyttede eskadrillen fra AFB Swartkop til nærliggende AFB Waterkloof, hvor enheden fortsat er stationeret. Hercules flyene blev suppleret med 9 C-160Z Transall fly fra 1968. Begge typer var i intensiv brug under den langvarige konflikt i det sydvestlige Afrika (nuværende Namibia) og Angola i 1966 til 1989. Herefter omstillede eskadrillen til en fredstidsrolle med voksende vægt på humanitære opgaver. Transall flyene blev udfaset i 1993, mens de oprindelige Hercules fly blev suppleret med 2 brugte C-130B fly fra US Air Force samt 3 ex-US Navy C-130F fly leveret i midten af 1990'erne som Excess Defense Articles. Kun de 2 C-130B fly kom i tjeneste ved SAAF, mens F-modellerne blev brugt som reservedele.

AFM 4/20 : Det sydafrikanske luftvåben undersøger forskellige muligheder for at udfylde et hul i sin transportkapacitet efter tabet af et C-130BZ fly [403] i et styrt ved Goma, DR Congo 9/1/2020. På det tidspunkt var Hercules flyet det eneste eksemplar, som fortsat var flyvedygtigt, mens de andre fly gennemgår vedligeholdelse og eftersyn. Med en alvorlig mangel på transportfly efter ulykken fremskyndte luftvåbnet vedligeholdelsesprocessen for et andet Hercules fly [sandsynligvis 401], som gennemførte sin første testflyvning efter renovering 13/2/2020. Omkring 5 eller 6 fly af denne type er fortsat potentielt flyvedygtige, men bortset fra dette fly som nu har været i luften igen, er status for de andre fly ikke blevet bekræftet.