Israel | Lockheed C-130 Hercules

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Bacha 27> Bacha 28 103 Tayeset (Flying Elephant Sqn) Lod>Nevatim C-130E/H/KC-130H>J-30 TP/TK; opløst?
131 Tayeset (Yellow Bird Sqn) Lod>Nevatim C-130E/H/KC-130H TP/TK

AFW/84 : Det israelske luftvåben råder over 12 C-130E og 12 C-130H hercules transportfly samt 2 KC-130H tankfly.

EWAP/86 : Det israelske luftvåben råder over 12 Lockheed C-130E og 8 C-130H Hercules transportfly, mens 2 KC-130H fly bruges til lufttankning.

WAPJ 18/94 : Israel har modtaget 12 C-130E, 10 C-130H og 2 KC-130H transportfly siden 1973. Et fly styrtede ned nov. 1975 ved Jebel Halal.

AFM 9/98 : Undersøger muligheden for at modernisere sine C-130 transportfly, bl.a. med nye motorer og glas-cockpit.

AFM 8/04 : Omkring en tredjedel af luftvåbnets 21 C-130 Hercules transportfly er blevet trukket tilbage fra aktiv tjeneste. Resten er blevet samlet i en enkelt eskadrille. Omfatter 3 KC-130 tankfly.

AFM 7/08 : Israel har anmodet USA om levering af 3-5 C-130J-30 Super Hercules transportfly 5/08. Har længe været interesseret i denne flytype som afløser for luftvåbnets 18 C-130E/H fly, men prisen har hidtil været for høj.

AFM 9/08 : Det er nu blevet bekræftet, at Israel har anmodet USA om levering af 9 C-130J-30 Hercules transportfly.

AFM 10/08 : Luftvåbnets tunge transporteskadriller er blevet overført fra Lod AB (Air Base 27) til Nevatim AB (Air Base 28). Omfatter Elephant Squadron og Yellow Bird Squadron, begge med C-130E/C-130H/KC-130H fly. Førstnævnte enhed forlod Lod 25/8/2008 efter 34 år på basen.

AFM 7/10 : Lockheed Martin modtog en kontrakt for 1 C-130J-30 Hercules transportfly til det israelske luftvåben 30/4/2010. Israel har ønsket at erhverve denne flytype i flere år, men knappe ressourcer har ikke gjort det muligt før nu. Yderligere fly forventes erhvervet senere til afløsning af C-130E/H.

AFM 6/11 : Det israelske luftvåben har bestilt yderligere et Lockheed Martin C-130J-30 Hercules transportfly 8/4/2011. Israel sendte anmodning til den amerikanske regering om op til 9 C-130J-30 fly juli 2008. Men begrænsede midler har gjort, at anskaffelsen af disse fly spredes ud over flere år. Den første kontrakt fra 30/34/2010 omfattede således kun et fly, som leveres i 2013. Typen skal afløse luftvåbnets aldrende C-130E fly, hvoraf flere allerede har haft flyveforbud i mange år. Har fået det lokale navn Shimshon (Samson), mens de ældre C-130E/H fly kendes som Karnaf (Rhinoceros).

AFM 5/12 : Den israelske regering bestilte et tredje Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (Shimshon) transportfly via USAF 22/2/2012. Flyet forventes leveret 30/11/2014. De 2 første fly blev bestilt hhv. 30/4/2010 og 8/4/2011. I alt 9 fly ønskes til afløsning af luftvåbnets aldrende C-130E Karnaf fly, hvoraf nogle har haft flyveforbud i en årrække.

AFM 2/13 : Elbit Systems meddelte kontrakt for opgradering af det israelske luftvåbens flåde af C-130H Hercules transportfly 19/12/2012. Flyene vil bl.a. få digitalt cockpit, HUD-system og ny radar. Projektet vil forlænge flyenes levetid og forbedre deres kapacitet for flyvning i lav højde samt om natten og i dårligt vejr.

FG 19/3/13 : Det første Lockheed Martin C-130J-30 Samson transportfly [661] vil blive leveret til det israelske luftvåben ultimo 2013 eller primo 2014. I alt 3 fly blev bestilt 2010, men forhandler om købet af yderligere 3 fly. Luftvåbnet råder allerede over 18 ældre Hercules fly, hvoraf 16 er i aktiv tjeneste. Omfatter 6 C-130E fly, som udfases efter levering af de nye fly, 6 C-130H og 4 KC-130H tankfly.

AFM 5/13 : Israel bestilte 3 Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly til afløsning af ældre C-130E fly 24/3/2010, med option på yderligere 6 fly. Det første af de nye fly [661; c/n 5723] er nu færdigbygget ved fabrikken i Marietta, Georgia, men bliver først leveret senere på året. Typen har fået det lokale navn Samson.

FG 27/6/13+AFM 8/13 : Det israelske luftvåben modtog det første Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (Shimshon) transportfly [661; c/n 5723] ved fabrikken i Marietta, Georgia 26/6/2013. Flyet vil blive overført til Nevatim AB, Israel i foråret 2014. I alt 3 fly af denne type blev bestilt 2010, men ultimo 2012 blev der indledt forhandlinger om anskaffelsen af yderligere 3 stk. Luftvåbnet råder allerede over 16 C-130E/H fly, som blev leveret fra 1971. De ældste fly udfases, mens andre vil gennemgå strukturel ombygning.

FG 21/8/13 : Det israelske luftvåben er begyndt at reorganisere sine eskadriller med Lockheed Martin C-130 transportfly forud for leveringen af nye C-130J-30 fly fra primo 2014. Elephant og Yellow Bird eskadriller vil blive konsolideret til en enhed, men førstnævnte enhed vil operere C-130J Samson, mens den sidstnævnte modtager opgraderede C-130H fly. I alt 3 C-130J-30 fly er på bestilling med yderligere 3 stk. planlagt. Luftvåbnet råder over 12 C-130E/H fly, men førstnævnte undertype skal udfases.

AFM 6/14 : Det første Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly [661; c/n 5723] til det israelske luftvåben ankom til Nevatim AB 9/4/2014. Typen har fået det lokale navn Shimshon (Samson). Samtidig blev 103 Elephant Squadron gendannet efter at være blevet opløst juli 2013. De ældre Hercules C-130E/H fly opereres af 131 Yellow Bird Squadron ved samme base og forventes at forblive i tjeneste frem til mindst 2029 efter levetidsforlængelse. Yderligere 2 C-130J-30 er blevet bestilt, hvoraf det første [662; c/n 5742] foretog sin første flyvning ved Marietta, Georgia 15/1/2014. Dette fly vil blive leveret til Israel juni 2014. Det tredje fly forventes jan. 2015. Yderligere 3 fly er planlagt frem til 2016.

AFM 10/15 : Det israelske luftvåben har modtaget sit tredje C-130J-30 Super Hercules transportfly. Flyet [665] ankom til 103 Squadron Elephants ved Nevatim AB 19/8/2015. Typen er lokalt kendt som Shimshon (Samsom). Det første fly [661; c/n 5723] var ankommet til basen 9/4/2014, efterfulgt af det næste [662; c/n 5742] ultimo aug. 2014. Israel har bestilt i alt 4 fly af denne type, mens yderligere 5 stk. er på option. Heraf er der allerede blevet bestilt komponenter til de første 2 fly fra Lockheed Martin.

AFM 11/15 : Det første af 2 Lockheed Martin C-130J-30 Shimshon (Samson) transportfly ankom til Nevatim AB april 2015. Yderligere 2 fly af denne type er på bestilling og Israel har en option på yderligere 5 stk. De nye fly afløser gradvist de ældre C-130E Karnaf (Rhino) fly ved 103 og 131 Squadrons. C-130H transportfly og KC-130H tank/transportfly [inkl. 420] er også i tjeneste.

AFM 12/15 : Det første opgraderede C-130H Hercules transportfly fra det israelske luftvåben foretog sin første flyvning ved Nevatim AB 11/10/2015. Har fået monteret ny vejrradar, glascockpit-instrumenter med digitale displays, HUD og andre forbedringer. Moderniseringen skal holde flyene i tjeneste frem til mindst 2040. Typen, som har det lokale navn Karnaf (Rhino), har allerede opereret i 30 år. I løbet af nogle få år vil alle resterende Hercules fly af ældre versioner fra 131st Knights of the Yellow Bird Squadron blive opgraderet. Flyenes mulighed for at operere i lav højde og om natten bliver kraftigt forbedret som resultat af programmet. Sker i et samarbejde med Elbit Systems og Israel Aerospace Industries' Bedek division i henhold til kontrakt indgået 19/12/2012.

FG 19/4/16 : Israel er tæt på at indlede forhandlinger om at forøge sin flåde af Lockheed Martin C-130J taktiske transportfly. Det israelske luftvåben råder allerede over 3 fly af denne type ved Nevatim luftbasen. Yderligere 2 fly, som har det lokale navn Samson, vil ankomme i 2016, efterfulgt af 1 mere senere. Flyene vil få monteret flere israelsk-udviklede systemer baseret på erfaring fra den operationelle brug siden april 2014.

AFM 9/16 : Det første C-130H Hercules transportfly [522] fra det israelske luftvåben foretog sin første testflyvning medio 2016 efter opgradering ved Elbit Systems. Har bl.a. fået monteret nye instrumenter i cockpittet. Projektet, som blev indledt i 2012, vil forlænge Hercules flyenes operationelle levetid og forbedre typens operationelle kapacitet specielt med hensyn til præcisionsflyvning, natflyvning i lav højde samt operationer i dårligt vejr. Desuden er de operationelle omkostninger blevet reduceret ved at udskifte de gamle analoge instrumenter med nye digitale komponenter.

AFM 11/16 : Lockheed Martin har modtaget en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) fra US Air Force for det femte C-130J-30 Super Hercules transportfly til Israel 21/9/2016. Flyet forventes leveret inden 30/4/2018. Det israelske luftvåben har tidligere modtaget 3 fly af denne type, hvoraf det seneste ankom til Nevatim Air Base 19/8/2015. Typen, som har det lokale navn Shimshon, opereres af 103 Squadron Elephants. Et fjerde fly er allerede på bestilling efter en tidligere ordre.

AFM 12/16 : Det fjerde Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly, som har det lokale navn Shimshon), er blevet leveret til det israelske luftåben. Luftvåbnet meddelte 18/10/2016, at flyet var ankommet ugen forinden. 3 fly af denne type er allerede i tjeneste ved 103 Squadron Elephants ved Nevatim Air Base i den nordlige del af Negevørkenen og yderligere 2 fly vil efter planen blive leveret inden årets udgang. Typens kapacitet til optankning i luften bliver testet, sideløbende med udvikling af teknik til flyvning i lav højde. Det første Shimshon fly var ankommet til Nevatim 9/4/2014, mens Lockheed Martin modtog kontrakt for et femte fly 21/9/2016. Desuden er luftvåbnet tæt på at indgå ordre for de 2 sidste eksemplarer af i alt 7 planlagte fly. Det sidste fly forventes leveret ultimo 2018.

FG 22/5/17 : Det israelske luftvåben har formelt opdelt Knighs of the Yellow Bird eskadrillen i 2 separate enheder: en med opgraderede Lockheed Martin C-130H fly og en med nye J-model Samson fly. De moderniserede C-130H fly har fået installeret ny flyelektronik ved Elbit Systems, hvilket kræver et nyt træningsforløb for besætninger og teknikere. Programmet, som blev indledt i 2012, forlænger flyenes operationelle tjenestetid og forbedrer typens evne til flyvninger i lav højde om natten og i dårligt vejr. C-130J flyene bliver modificeret til støtte for specialoperationer og kan bl.a. tankes op i luften af Boeing 707 fly. Er desuden forsynet med avancerede systemer til selvforsvar.

AFM 4/21 : Det israelske luftvåbens Squadron 131 Knights of the Yellow Bird har gennemført ombygningen af nogle af sine Lockheed Martin C-130H Rhino transport til en ny standard. Den forbedrede Rhino version er blevet forsynet med bl.a. nye instrumenter med multifunktionelle displays. I alt 8 Rhino fly, som har været i tjeneste siden 1970'erne, er blevet ombygget siden 2015.