Jordan | Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon

LUFTVÅBNET

Antalt/type Kontrakt Levering Noter
16 (12/4) F-16A/B ADF (ex-USAF) Peace Falcon I 12/1997-2/1998 9/4 til Pakistan 2014
17 (12/5) F-16A/B ADF (ex-USAF) Peace Falcon II 2003 >MLU
16 (12/4) F-16AM/BM (ex-Belgien) Peace Falcon III 2009 -
6 F-16BM (ex-Holland) Peace Falcon IV 2009 -
9 (6/3) F-16AM/BM (ex-Belgien) Peace Falcon V 7/2011 -
15 (13/2) F-16AM/BM (ex-Holland) Peace Falcon VI okt-dec. 2017 -
Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 1 Squadron Azraq - Ashaheed (Mowafaq Al Salti AB) F-16AM/BM -
- 2 Squadron Azraq - Ashaheed (Mowafaq Al Salti AB) F-16A/B ADF (12/4)>AM/BM ex-USAF/Holland
- 6 Squadron Azraq - Ashaheed (Mowafaq Al Salti AB) F-16A/B -

AFM 10/96 : Jordan indgik aftale vedr. anskaffelsen af 12 brugte F-16A og 4 F-16B kampfly til luftvåbnet 29/7/1996. Flyene har omkring 25% af deres forventede levetid på 4.000 flyvetimer tilbage. Leveres fra dec. 1997.

WAPJ 28/97 : Det jordanske luftvåben har for nylig indgået en 5-årig leasingaftale med den amerikanske regering. Aftalen omfatter 12 ex-USAF Lockheed F-16A kampfly og 4 tosædede F-16B kamptrænere, inkl. opgradering af struktur og motorer inden levering ultimo 1997. Vil dermed få fordoblet deres tjenestetid til 8.000 flyvetimer. F-16 flyene forventes at tilgå No. 25 Squadron, som nu opererer Mirage F1C jagerfly ved Azraq luftbasen. Yderligere 2 lignende partier af F-16 fly er ligeledes planlagt for Jordan, således at i alt 3 eskadriller ved luftvåbnet kan modtage nye fly.

WAPJ 29/97 : 16 leasede ex-USAF F-16A/B kampfly blev leveret fra 1997 til Azraq, 120 km øst for Amman. Aftalen, som dækker 5 år, omfatter 12 opgraderede F-16A og 4 F-16B fly.

AFM 1/98 : Det første at 16 ex-USAF F-16A/B (ADF) kampfly, som leases for 5 år under Peace Falcon-programmet [F-16A # 222/ex 80-0547], fløj igen 14/10/1997 ved Hill AFB, Utah efter opgradering. Blev officielt leveret 28/10/1997. De første 6 af i alt 12 F-16A og 4 F-16B skal overføres til Jordan dec. 1997, efterfulgt af 5 stk. i jan. 1998 og 5 stk. i feb. 1998. Alle fly kommer fra lager ved AMARC, Davis-Monthan AFB, AZ. Jordan har planer om at købe 3 eskadriller F-16C/D senere.

AFM 2/98 : De første 4 F-16 kampfly blev leveret til det jordanske luftvåben ved Asheed Mwaffaq as Salti AB, Azraq 17/12/1997. Peace Falcon-programmet omfatter i alt 16 brugte fly, som kommer fra AMARC-lager i USA.

AFM 3/03 : De første 6 F-16 kampfly blev leveret 29/1/2003, fra i alt 16 stk. doneret af USA. Tilgik Muwafaq a-Salti luftbasen nær Azraq, ca. 100 km øst for hovedstaden Amman og 250 km vest for grænsen til Irak.

AI 3/03 : De 6 første ex-USAF/ANG F-16ADF Block 15 OCU jagerfly ankom til Al Azraq/Ashaheed Mwaffaq as-Salti luftbasen 29/1/2003. Luftvåbnet vil modtage i alt 17 fly (13 A + 4 B). Har allerede 12 F-16A og 4 F-16B i tjeneste ved 2 Squadron, Al Azraq. Disse blev leaset fra 1997.

AFM 5/04 : Luftvåbnet er begyndt at modtage et nyt parti ex-USAF F-16A/B kampfly. Yderligere 8 fly er tilgået 6 Squadron ved Al Azraq og har fået # 671-677 (F-16A) og 634 (F-16B). Kommer alle fra USAs 179th FS Minnesota ANG og 186th FS Montana ANG. Yderligere 9 F-16A fly afventer levering i USA. Luftvåbnet modtog oprindeligt 15 brugte Block 15 fly i 1997-98 (12 F-16A og 3 F-16B) i forbindelse med en 5-årig leasingaftale. Disse fly er måske blevet overført permanent.

AFM 1/06 : Jordan vil modtage 3 brugte F-16BM kampfly fra Holland. En hensigtserklæring blev underskrevet 21/11/2005. Forventes leveret okt. 2005 til Al Azraq luftbasen. Har tidligere modtaget 12 F-16A og 4 F-16B fra USA under Peace Falcon 1-programmet, alle ex-USAF F-16 Block 15 ADF, i 1997-98. De 15 resterende fly udruster No 2 Squadron. De første 6 fly fra et andet parti på 17 F-16A/B ADF tilgik No 6 Squadron 1/03. Alle disse fly fra Peace Falcon II vil blive moderniseret til MLU-standard af TAI ved Ankara, Tyrkiet.

AFM 6/06 : Jordan vil erhverve yderligere 20 brugte F-16 kampfly, inkl. 8 fra Holland (5 F-16AM og 3 F-16BM) og 12 fra Belgien. Alle fly blev opgraderet til MLU-standard i 1997-2003. Hensigtserklæring blev underskrevet 20/4/2006 med forventet levering i 2008. Jordan har tidligere erhvervet 3 brugte F-16BM fra Holland 11/05, som leveres okt. 2006.

AFM 7/07 : Jordan indgik kontrakt med Holland 12/4/2007 om levering af 6 brugte F-16BM kampfly [J-267, J-269, J-270, J-650, J-653 og J-653]. Flyene kommer fra eskadriller ved Volkel eller fra lager ved Twenthe. og leveres i 2008. Har tidligere erhvervet 12 F-16AM og 2 F-16BM fra Belgien ultimo 2006.

AFM 11/07 : USA godkendte Jordans køb af 14 brugte F-16 kampfly fra Belgien 8/07. Den indledende hensigserklæring blev indgået april 2006. Yderligere 6 fly erhvervet fra Holland efter kontrakt fra 12/4/07. De belgiske fly vil blive opgraderet til MLU-standard inden levering fra 2008.

AFM 6/08 : Et F-16A kampfly [224] fra 2 Squadron styrtede ned under en rutinemæssig træningsøvelse 20/4/2008. Piloten blev dræbt.

AFM 11/08 : Fire ex-belgiske F-16AM/BM Fighting Falcon kampfly forlod Kleine Brogel 10/9/2008 for at flyve til Muafaq Salti luftbasen i Jordan. Her vil de tilgå 2 Squadron. Aftale vedr. køb i alt 16 fly (12 F-16AM og 4 F-16BM) blev indgået med Belgien april 2006. Omfatter også et ukendt antal AGM-65G Maverick luft-til-jord missiler. Jordan har også erhvervet 5 brugte F-16AM og 3 F-16BM fly fra Holland.

AFM 5/09 : Yderligere 8 ex-belgiske F-16 kampfly [inkl. F-16A # 152 (ex FA-90)] forlod Kleine-Brogel AB 19/3/2009 for at flyve til Jordan.

AFM 9/09 : 6 ex-hollandske F-16BM kampfly forlod Leeuwarden AB i Holland 27/7/2009 for at flyve til Jordan. Flyene ankom til Azraq/Muwaffaq Salti AB 29/7/2009, hvor de vil tilgå 1 Squadron. Kontrakt blev indgået i 2007.

AFM 12/10 : Et F-16A kampfly styrtede ned i en militær zone 28/9/2010 efter en teknisk fejl. Piloten blev dræbt.

AFM 9/11 : Yderligere 9 brugte F-16 kampfly fra det belgiske luftkomponent blev leveret til Jordans luftvåben juli 2011. 5 fly [F-16AM 154/FA-108, 156/FA-115 og 157/FA-120 samt F-16BM 159/FB-05 og 160/FB-09] forlod Kleine Brogel AB i Belgien 13/7/2011 for at flyve til Jordan. Den 18/7/2011 forlod yderligere 4 fly [F-16AM 153/FA-100, 155/FA-111 og 158/FA-125 samt F-16BM 161/FB-10] basen og ankom til Jordan 24/7/2011. Jordan har tidligere erhvervet 12 F-16AM og 4 F-16BM kampfly fra Belgien i 2007, som leveredes 2008>09.

AFM 4/14 x: Det pakistanske luftvåben vil modtage en eskadrille brugte F-16 kampfly fra Jordan. Aftalen omfatter 12 F-16A og 1 F-16B Block 15 fly. Pakistan råder allerede over 63 F-16A/B/C/D fly.

AFM 2/16 : Det jordanske luftvåben råder over 43 F-16AM/BM kampfly, mens yderligere 15 udfasede fly [F-16AM J-057, J-145, J-193, J-199, J-510, J-623, L-637, J-638, J-868, J-870, J-872, J-873, J-876 samt F-16BM J-208 og J-884] fra det hollandske luftvåben er på vej. Når de hollandske fly er kommet i tjeneste, har luftvåbnet planer om at sælge nogle af de nuværende fly. Pakistan, en europæisk nation samt en anden potentiel køber har vist interesse for disse fly. Vil sandsynligvis omfatte fly fra Peace Falcon II kontrakten, som omfattede udfasede fly fra US Air National Guard. Brugte F-16A/B kampfly erhvervet fra Belgien og Holland vil blive opgraderet til MLU 6.5 standard. Forsynes desuden med nye JDAM præcisionsvåben og 15 Sniper pods. De jordanske F-16 fly opereres af 3 eskadriller ved Shaheed Muwaffaq Al Salti (al-Azraq) Air Base.

AFM 3/16 : Et F-16B kampfly [134; 80-3653] fra 1 Squadron styrtede ned 14/1/2016 pga. teknisk fejl. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde. Ulykken skete under træningsflyvning, men lokaliteten kendes ikke.

AFM 1/17 : Et F-16 kampfly styrtede ned kort efter take-off fra Al-Azraq Air Base pga. teknisk fejl 5/12/2016. Piloten blev dræbt.

AFM 10/17 : Hollandske DMO (Defence Material Organisation) er ved at klargøre 15 F-16 udfasede kampfly fra det hollandske luftvåben for levering til det jordanske luftvåben. Ifølge aftale indgået 2013 blev 13 overskydende F-16AM fly [J-057, J-145, J-193, J-199, J-510, J-623, J-637, J-638, J-866, J-870, J-872, J-873 og J-876] samt 2 F-16BM [J-208 og J-884] solgt til Jordan. Samtlige fly, som var blevet opgraderet til MLU (Mid-Life Update) M5 standard, forventes leveret ultimo 2017 til primo 2018. Flyene har i de seneste år været oplagret ved Volkel Air Base. Klargøringen er blevet udført her samt Leeuwarden Air Base og luftvåbnets Logistic Centre ved Woensdrecht Air Base. Det jordanske luftvåben har tidligere modtaget 6 ex-hollandske F-16BM kamptrænere juli 2009.

AFM 12/17 : De første 6 af i alt 15 brugte F-16 kampfly fra Holland blev leveret til det jordanske luftvåben ultimo okt. 2017. Flyene [F-16BM 236 (ex J-884/81-0884) og F-16AM 240 (J-638/80-3638), 243 (J-872/81-0872), 244 (J-873/81-0873), 247 (J-199/83-1199) og 248 (J-145/85-0145)] havde forladt Volkel AB, Holland 25/10/2017 for at flyve til deres nye base ved Al Azraq. De sidste 9 fly [F-16BM 237 (J-208/83-1208) og F-16AM 238 (J-623/80-3623), 239 (J.637/80-3637), 241 (J-868/81-0868), 242 (J-870/81-0870), 245 (J-876/81-0876), 246 (J-193/83-1193), 249 (J-057/86-0057) og 250 (J-510/87-0510)] følger i 2 partier frem til medio dec. 2017. Flyene bliver overført som del af Peace Falcon VI-programmet, som blev indgået 17/12/2013. Omfatter foruden fly støtteudstyr og reservedele foruden træning a teknisk personel og piloter. Jordanske piloter gennemførte træningsmissioner ved Leeuwarden AB i 2 uger ultimo sept. 2017. De 15 fly tilgår 2 Squadron, som tidligere havde 16 ex-US Air Force F-16A/B Block 15 ADF jagerfly leveret 1997>98 som del af Peace Falcon I-programmet. Heraf blev de 13 resterende eksemplarer overført til det pakistanske luftvåben 2014.

AFM 1/18 : Det andet parti på 6 ex-hollandske luftvåben F-16 kampfly [F-16BM 237 (ex J-208), F-16AM 241 (ex J-868), 245 (ex-J-876), 250 (ex-J-510), 239 8x J-637) og 238 (ex J-623)] solgt til Jordan blev leveret til det jordanske luftvåben ultimo nov. 2017. De 6 fly forlod Volkel AB, Holland 29/11/2017. De første 6 af i alt 15 eksemplarer blev leveret til Jordan ultimo okt. 2017. De sidste 3 fly fra Peace Falcon VI-programmet vil blevet overført 13/12/2017.

AFM 2/18 : De sidste 3 [F-16AM 246 (J-193; ex 83-1193), 242 (J-870) og 249 (J-057)] af i alt 15 udfasede F-16 kampfly fra Holland er blevet leveret til det jordanske luftvåben medio dec. 2017 som planlagt. Det foregående parti på 6 eksemplarer havde forladt Volkel AB, Holland 29/11/2017. De sidste fly forlod samme base 14/12/2017. Flyene vil tilgå 2 Squadron ved Al Azraq AB som del af Peace Falcon VI-programmet.

AFM 7/20 : Det jordanske luftvåben opgav sine planer om at opgradere den eksisterende flåde af F-16 kampfly i 2019. I stedet vil nogle af flyene blive kannibaliseret, mens alle fly fra Peace Falcon I kontrakten og nogle eksemplarer fra Peace Falcon II vil blive solgt fra. De resterende flyvetimer på de tidligere belgiske og hollandske F-16AM/BM kampfly vil så vidt muligt blive spredt over hele styrken. I stedet for at opgradere flyene undersøger Jordan nu mulighederne for at anskaffe den seneste F-16V Block 70/72 version til afløsning af den nuværende flåde af aldrende F-16 kampfly. De 2 F-16 eskadriller, som udgør luftvåbnets spydspids, er 1 Squadron og 6 Squadron ved As Shaheed Muwaffaq al Salti Air Base (også kendt som al-Azraq). Begge råder over en flåde af udfasede F-16AM/BM kampfly fra det belgiske og hollandske luftvåben. En tredje F-16 eskadrille – 2 Squadron – fungerer som den operationelle omskolingsenhed (OCU/Operational Conversion Unit) for færdiguddannede piloter fra King Hussein Air College (Mafraq), hvor de har modtaget deres basistræning på Grob G 120TP fly samt avanceret og taktisk træning på Pilatus PC-21. Den amerikanske kongres annoncerede en mulig overførsel af 15 udfasede F-16 fly til Jordan 5/9/2019 som del af Excess Defense Articles (EDA) programmet. Ville blive brugt som reservedele for at holde flåden operationel indtil en afløser er blevet introduceret.

AFM 4/21 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt en anmodning fra Jordan om et lokalt Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon ACTC-træningscenter (air combat training centre) samt salget af relateret udstyr. Godkendelsen blev annonceret af US Defence Security Cooperation Agency (DSCA) 11/2/2021, efter at den amerikanske kongres var blevet underrettet. Kongressen skal godkende salget inden det kan blive gennemført. Anmodningen omfatter komplette systemer til missiontræning og kamptaktik samt stationer til instruktører/operatører, briefingstationer og simulatorer til taktisk miljø.