Bulgarien/C-27J

Enhed Eskadrille Base Type Noter
16 Transportna Aviacionna Basa Sofia-Vrazhdebna 1/16 Transportna Avio Eskadrila Sofia C-27J -

AFM 6/05 : Bulgarien har bestilt 8 C-27J Spartan transportfly til afløsning af 5 Antonov An-26. De 2 første fly leveres i 2006, efterfulgt af 2 mere i 2007. Typen vandt over EADS CASA C-295 og vil blive brugt til transport af tropper og materiel.

AFM 4/06 : Bulgarien indgik kontrakt 24/2/06 vedr. levering af 5 Alenia Aeronautica C-27J Spartan transportfly. Omfatter desuden option på yderligere 3 stk. Vil blive leveret fra 6/07 til 2011. Typen skal afløse de eksisterende An-26 fly.

AFM 9/06 : Bulgarien vil modtage det første Alenia C-27J transportfly medio 2007.

AFM 12/06 : Bulgarien har bestilt 5 C-27J Spartan transportfly, med yderligere 3 stk. på option. Vil blive leveret fra nov. 2007.

AFM 9/07 : Det bulgarske luftvåben vil modtage det første Alenia C-27J Spartan taktisk transportfly okt. 2007.

AFM 12/07 : Det første bulgarske C-27J Spartan transportfly [071; c/n 4127; CSX.62240] vil efter planen ankomme til Sofia 5/11/2007.

AFM 1/08 : Alenia Aeronautica leverede det første C-27J Spartan transportfly [071; C.S.X62240] til det bulgarske luftvåben 13/11/2007. Typen vil blive opereret af 1/16 Transportna Avio Eskadrila under 16 Transportna Aviacionna Basa Sofia-Vrazhdebna. I alt 5 fly blev bestilt i 2006 til afløsning af An-26.

AFM 2/11 : Bulgarien har anmodet om at få annulleret 2 fly fra kontrakt på i alt 5 Alenia C-27J Spartan transportfly. De 2 første fly [071 og 072] er allerede blevet leveret, men kun 072 er fuldt operationelt. 071 har haft startforbud siden ulykke 8/7/2008, hvor styrbord vinge og propel blevet beskadiget under landing ved Varna IAP. Tidligere samme år, 24/3/2008, fik samme fly skader på bagbord vingespids og propel under take-off fra Sofia IAP. Flyet forventes tilbage i tjeneste i første halvdel af 2011.

AFM 6/11 : Det tredje og sidste C-27J Spartan transportfly [073] blev leveret til det bulgarske luftvåben 31/3/2011. Oprindeligt blev 5 fly bestilt, hvoraf de 2 første leveredes dec. 2010. Men pga. økonomiske vanskeligheder er ordren siden blevet reduceret til 3 stk.

AFM 10/16 : Det bulgarske luftvåben råder over 8 transportfly ved Transport Air Group ved Sofia-Vrazhdebna lufthavnen, som er underlagt 24th Ar Base Krumovo. Omfatter 3 C-27J Spartan taktiske transportfly [inkl. 072] leveret 2007>2011 til transport af personel og forsyninger til den militære indsats i Afghanistan og Irak. Den oprindelige kontrakt indgået mellem det bulgarske forsvarsministerium og italienske Alenia Aeronautica (nu Leonardo-Finmeccanica) feb. 2006 omfattede levering af 5 eksemplarer samt option på yderligere 3 stk. Men antallet af fly blev reduceret til 3 stk. 2011. Det første C-27J fly [071], som stammer fra parti oprindeligt bestilt af det italienske luftvåben, blev formelt leveret nov. 2007, efterfulgt af de andre fly hhv. dec. 2008 og marts 2011. Typen kan desuden bruges til VIP-flyvninger, hvor flyene forsynes med 3 moduler med hver 9 sæder.

AFM 3/17 : Det bulgarske luftvåbens transportfly opereres af 16th Transport Air Group ved Sofia-Vrazhdebna lufthavnen. Bulgarien bestilte oprindeligt 5 C-27J Spartan transportfly samt yderligere 3 eksemplarer på option feb. 2006. Kontrakten blev senere ændret til kun 3 fly pga. manglende midler. Disse blev leveret mellem 2007 og 2011. Bruges til taktisk transport samt VIP-flyvninger.

AFM 3/18 : Et C-27J Spartan transportfly [073] fra 1/16 Transportna Avio Eskadrila blev svært beskadiget 19/1/2018, da den højre vinge og propel ramte jorden ved Graf Ignatievo, mens flyet rullede på startbanen. Flyet var luftvåbnets eneste operationelle Spartan fly, idet de 2 andre eksemplarer har startforbud pga. manglende vedligeholdelse. Ingen personer kom til skade.