IAI Tzukit Israel

Det israelske opvisningshold med Tzukit træningsfly

LANDE
Israel

Enhed Eskadrille Base Type Noter
FTS - Hatzerim Tzukit -

AFW/84 : Det israelske luftvåben har udfaset og skrottet størstedelen af sine kampfly af fransk oprindelse eller solgt dem til udlandet, men de licensbyggede Magister jettrænere skal opgraderes frem for en udskiftning, således at de kan forblive i operationel tjeneste frem til midten af 1980'erne. Flyene, som bruges til lette angrebsopgaver foruden træning, bliver forsynet med nye instrumenter, elektronik, hydraulik og flyelektronik. Mellem 70 og 80 Magister fly er i tjeneste.

AFM 8/08 : Det israelske luftvåben erhvervede et stort antal Fouga CM.170 Magister jettrænere fra forskellige kilder i begyndelsen af 1960'erne. I midten af 1980'erne ombyggede IAI 86 af disse fly til Tzukit standard, hvoraf ca. 40 fortsat er i tjeneste.

AFM 12/08 : Et IAI Tsukit træningsfly stytrede ned 22/10/2008. Flyet var lettet fra Hatzerim AB. Begge besætningsmedlemmer blev dræbt.

AFM 8/10 : Det israelske luftvåben satte 25 IAI Zukit (Thrush) jettrænere til salg 10/6/2010 efter at typen er blevet afløst af Hawker Beechcraft T-6 Efroni (Lark) fly. Flyet er udviklet fra det franske Fouga CM.170 Magister og i alt 86 fly blev leveret fra 1981. Zukit forventes formelt at blive udfaset 7/7/2010, præcis 50 år efter at Magister kom i tjeneste.