Rusland | Ilyushin Il-38 May

Enhed Eskadrille Base Type Noter
GK AVMF (Moskva) 240 GvOSAP Ostrov Il-38 (3) ASW
Nordflåden (Severomorsk) 403 OPLAP (OSAP) Severomosk-1 Il-38/N ASW
Stillehavsflåden (Vladivostok) 317 SAP (OPLAP Nikolayevka/Yelizovo Il-38 ASW

EWAF/99 : Il-38/M fly gør tjeneste ved antiubådsregimenter ved Nord- og Stillehavsflåderne.

WAJP 41/00 : Leveringen af Il-38 May maritime patruljefly til den nyligt dannede 24th Independent Long-Range ASW Regiment (OPLAP DD/otdel'nyy protivolodochnyy aviapolk dahl'nevo deystviya) stationeret ved Severomorsk-1 luftbasen nær Murmansk begyndte i marts 1968. Denne enhed var underlagt den sovjetiske nordflåde. Typen opnåede foreløbig operationel status (IOC/initial operational capability) aug. 1968, men der blev indledningsvist ikke leveret nogen sonarbøjer, fordi de fortsat var klassificerede (de blev først afklassificeret i juni 1969). Samtdig blev omskolingstræningen indledt ved 33rd TsBP i PLS. I juli-aug. 1969 blev Stillehavsflådens 77th OPLAP DD ved Nikolayevka luftbasen nær Vladivostik, ligeledes en ny enhed, udrustet med Il-38 modellen. Østersøflåden fulgte efter 3 år senere, da May kom i operationel tjeneste ved 145th Independent ASW Squadron (OPLAE/otdel'naya protivolodochnaya aviaeskadril'ya) ved Riga-Skulte. Desuden forblev 2 fly ved 33rd TsBP i PLS, som blev anvendt til test- og udviklingsarbejde ved NII VVS. Endeligt blev et udfaset fly overført til Lugansk Military Navigator School for træning på jorden. I perioden 1969-81 gennemførte den sovjetiske flådes Il-38 fly i alt 4.095 missioner på tilsammen 24.540 flyvetimer. I alt 172 udenlandske ubåde blev sporet i denne periode. Ingen fatale ulykker indtraf med denne type i sovjetisk tjeneste og kun et fly blev afskrevet efter en ikke-fatal ulykke, som skyldtes en pilotfejl. Ud over at operere fra deres regulære baser, blev Il-38 fly ofte udstationeret til venligtsindede lande for at forlænge deres rækkevidde. I marts 1968 indgik Sovjetunionen en aftale med Egypten, som gjorde det muligt for et detachement på 6 Tu-16R Badger-E/F ELINT-fly fra den sovjetiske flåde at operere fra egyptiske baser, hvorfra de indsamlede efterretninger for begge nationer. Badger flyene fik senere tilslutning af An-12BK-IS Cub-C ECM-fly samt Be-12 og Il-38 modeller. Flyene blev opereret af sovjetiske besætninger, men bar for et syns skyld mærker fra det egyptiske luftvåben, inkl. 4-cifrede registreringsnumre [fx Badger-E 4376 og 4381, Badger-F 4380 og 4384, An-12BK-IS 4371 og Il-38 4299]. Indledningsvis var hele det sovjetiske detachement – 90th Independent Special Mission Long-Range Reconnaissance Squadron (90th ODRAE ON/otdel'naya dahl'nyaya razvedy-vatel'naya aviaeskadrilya osobovo naznacheniya) – stationeret ved Cairo-West, en af det egyptiske luftvåbens største baser, men nogle fly flyttede til Mersa Matruh luftbasen. De 2 oprindelige fly blev suppleret med endnu et par May modeller juni 1971, mens Be-12 flyene vendte tilbage til USSR. I slutningen af 1972 blev forholdet mellem Moskva og Cairo forværret og alle fly fra 90th ODRAE ON vendte tilbage til USSR. Fra begyndelsen af 1980'erne begyndte sovjetiske Il-38 fly at operere fra baser i Libyen og Syrien, hvorfra de bl.a. skulle overvåge amerikanske krigsskibe under krigen i Libanon 1982.

AFM 9/03 : Flåden vil opgradere sine Il-38 May maritime rekognosceringsfly til Il-38N standard over de næste 2-3 år. Vil omfatte 25-30 fly, inkl. 10 fly fra Nordflåden, 15 fra Stillehavsflåden og 5 fra flådens træningsbase ved Ostrov, nær grænsen til Estland. Prototypen foretog den første flyvning i 2001.

AFM 8/07 : Den russiske flåde råder over 40 Il-38 mellemdistance maritime rekognosceringsfly: 15-20 ved Severomorsk (Nordflåden), ca. 15 ved Nikolayevka samt 5 ved Yelizovo (begge Stillehavsflåden). Flyene bliver opgraderet til Il-38N standard med nyt Novella missionssystem.

AFM 5/12 : Et moderniseret Ilyushin Il-38N ASW-fly er blevet leveret til den russiske nordflåde marts 2012. Menes at være tilgået 7050th Naval Aviation Base ved Severomorsk-1 (Safonovo). Menes at være det første moderniserede fly leveret til flåden, som planlægger at ombygge hele styrken. Il-38N fly kan også løse opgaver som ELINT. Omkring 40 Il-38 fly menes at være i tjeneste.

FG 28/7/14 : Ilyushin har leveret det første opgraderede Il-38N ASW-fly [19] til den russiske flåde 15/7/2014. Programmet blev indledt i 2012 og omfatter indledningsvis 5 fly. Får bl.a. monteret nyt Novella P-38 målsporings- og søgesystem fra firmaet Lenints i Skt. Petersborg, som kan spore 32 mål samtidig. Flåden råder over i alt 16 Il-38 fly, med yderligere 12 stk. på lager. Ilyushin forventer, at alle fly vil blive opgraderet frem til 2020.

AFM 9/14 : Ilyushin Aviation Compelx har leveret det første serieproducerede opgraderede Il-38N ASW-fly tilbage til den russiske flåde. Flyet [19/RF-75355; c/n 080010706; Radiy Papkoysky] blev overdraget under en ceremoni ved Zhukovsky 15/7/2014. Samme dag blev flyet overført til sin base ved Yeysk. Et nøgleelement i moderniseringsprogrammet er det nye Leninets Novella P-38 søge- og sporingssystem, som er en mere avanceret version af Sea Dragon som monteret på fly til den indiske flåde. Efter at en prototype ombygning blev sat i tjeneste ved Nordflåden i marts 2012, tildelte det russiske forsvarsministerium Ilyushin en produktionskontrakt 25/5/2012. I alt 5 fly vil blive opgraderet, men der er planer om i alt 28 stk. frem til 2020.

AFM 7/15 : Det russiske forsvarsministerium har indgået kontrakt for opgradering af det andet parti af Ilyushin Il-38 anti-ubådsfly fra den russiske flåde 26/5/2015. Det første moderniserede Il-38N fly fra det første parti blev returneret til den russiske flåde 15/7/2014. I alt 4 fly er blevet leveret og det femte gennemgår test på jorden ved Zhukovsky.

AFM 8/15 : Ilyushin har returneret det femte og sidste opgraderede Il-38N anti-ubådsfly fra det første parti til den russiske flåde. Flyet [78] blev overdraget under ceremoni ved Gromov Flight Research Institute ved Zhukovsky 30/6/2015. Har bl.a. fået monteret nyt Leninets Novella P-38 søge- og målsporingssystem over cockpittet, som er moderniseringsprogrammets hovedelement. Efter ombygning af en prototype blev der indgået en 3-årig produktionskontrakt for ombygning af 5 fly 25/5/2012, hvoraf det første blev leveret 15/7/2014. Arbejdet bliver udført ved No 20 Aircraft Repair Plant ved Pushkin, nær Sankt Petersborg. Flåden forhandler med Ilyushin om opgradering af yderligere Il-38 fly og ønsker på sigt at ombygge hele flåden på 28 fly frem til 2020.

AFM 4/17 : Det ottende opgraderede Il-38N maritime patruljefly er blevet leveret tilbage til den russiske flåde. Flyet [22] ankom til 859th TsBP i PLS MA VMF (Cenrte for Combat Application and Crew Training for Naval Aviation) ved Yeysk 1/2/2017. Var formelt blevet overdraget til flåden dagen før ved Zhukovsky, hvor det fik navnet Victor Potapov. Var ankommet til Zhokovsky april 2016 for at blive opgraderet af Ilyushin Design Bureau. I alt 30 af flådens Il-38 fly vil blive moderniseret til den nye standard frem til 2025. Tidligere rapporter havde angivet antallet til 28 eksemplarer.

AFM 1/20 : Den russiske Nordflåde har dannet 2 nye regimenter ved Severomorsk-1 luftbasen 1/12/2019 fra eskadriller, som tidligere var underlagt 7050th Aviation Base. Dermed er basen vendt tilbage til samme organisatoriske struktur, som eksisterede i 2009. De nye enheder omfatter 403rd Guards Independent Composite Aviation Regiment (403 OSAP) med bl.a. en eskadrille af Il-38 og opgraderede Il-38N ASW-fly.

AFM 2/20 : Dannelsen af 2 nye enheder under den russiske nordflåde – 403rd Guards Independent Composite Aviation Regiment (403 OSAP) og 830th Independent Shipborne ASW Helicopter Regiment (830 OKPLVP) – betyder ikke, at Nordflådens luftstyrker er blevet forstærket. De nye regimenter er ikke komplette og bibeholder den samme udrustning som den tidligere 7050th Air Base. I løbet af det sidste årti er kun 2 Il-38N maritime patruljefly blevet moderniseret ved Severomorsk-1. Ifølge de seneste satellitbilleder råder Severomorsk-1 kun over 6 Il-38 ASW-fly (inkl. 2 Il-38N], mens yderligere 6 Il-38 modeller er oplagret på basen.

AFM 12/23 : Et Il-38N May antiubåds- (ASW) og maritimt patruljefly (MPA) fra den russiske flådes luftstyrker blev opsnappet af 2 F-35B Lightning II kampfly fra RAF's No 617 Squadron Dambusters under operationer ud for den norske nordkyst 6/10/2023. De britiske fly er del af UK Carrier Strike Group (CSG) ombord på hangarskibet HMS Queen Elizabeth (R08). F-35A fly fra det norske luftvåben skyggede ligeledes det russiske fly. Il-38N flyet [16] var sandsynligvis del af 403rd Independent Composite Aviation Regiment ved Severomorsk-1. Den russiske flåde råder over i alt 4 enheder med Il-38 fly, inkl. 2 stationeret i Fjernøsten samt en anden ved Sortehavet.