Portugal/KC-390 Millennium

LUFTVÅBNET

Ebhed Eskadrille Base Type Noter
- - - KC-390 dannes

FG 9/6/17 : Den portugisiske regering har indledt formelle forhandlinger med Embraer om købet af 5 KC-390 tomotorede tank/transportfly med option på et sjette eksemplar. Forhandlingerne forventes at vare de næste 3 måneder, hvor den detaljerede konfiguration for det portugisiske luftvåben bliver defineret. Det brasilianske luftvåben har tidligere bestilt 28 KC-390 fly i 2014. Portugal havde sammen med 4 andre lande (Argentina, Chile, Colombia og Tjekkiet) tilkendegivet planer om at anskaffe KC-390 fly i 2010. Men der var opstået usikkerhed om Portugals hensigt i 2015, hvor luftvåbnet indledte et moderniseringsprogram for sine 6 Lockheed Martin C-130 Hercules transportfly. Embraer har en forventning om at kunne sælge KC-390 fly til et marked, som omfatter omkring 700 fly. Omfatter afløsning af ældre firemotorede flytyper som fx C-130H og Antonov An-12 i tjeneste rundt omkring i verden. Markedet omfatter ikke producerende lande som fx USA, Rusland og Kina.

AFM 8/17 : Portugal vil anskaffe 5 Embraer KC-390 transportfly, mens et sjette eksemplar er på option. Type skal afløse luftvåbnets C-130H fly. Det portugisiske ministerråd gav 9/6/2017 tilladelse til, at der kunne indledes forhandlinger med Embraer om bestillingen. Aftalen vil desuden omfatte en flysimulator. Typen skal bruges til transport af fragt og tropper, lufttankning, SAR og brandslukning. Portugal er allerede involveret i KC-390 programmet, inkl. udviklings- og testarbejde samt produktion af komponenter.

FG 27/8/19 : Portugal har valgt Elbit Systems som leverandør af EW-udstyr (electronic warfare) til sine 5 nye Embraer KC-390 taktiske transportfly. Udstyret vil omfatte system vil varsling mod radar og laser, infrarødt missilvarslingssystem, system til udkastning af modforholdsregler samt et aktivt system til elektronisk selvbeskyttelse. Aftalen skal dog først godkendes af den portugisiske regering. EW-aftalen med Elbit kommer kun få dage efter en formel kontraktindgåelse mellem Embraer og Portugal. Ordren blev oprindeligt annonceret juli 2019. Det første KC-390 fly vil blive leveret til NATO-landet Portugal feb. 2023, efterfulgt af resten med et fly om året frem til feb. 2027.

AFM 10/19 : Den portugisiske regering har indgået en kontrakt med Embraer om levering af 5 KC-390 multi-mission transportfly til det portugisiske luftvåben 22/8/2019. Flyene vil blive leveret fra 2023. Aftalen omfatter desuden ydelser og støtte samt en flysimulator. Den brasilianske producent har desuden bekræftet, at Ungarn fører fremskudte forhandlinger om anskaffelse af KC-390 fly.

AFM 11/21 : Embraer gør gode fremskridt med produktionen af det første KC-390 Millennium transportfly [26901] til det portugisiske luftvåben. Portugal annoncerede 26/9/2021, at flyet havde opnået »power on« for første gang på produktionslinjen ved Embraer's fabrik i Gaviäo Peixoto, Brasilien 21/9/2021. Produktionen og levering bliver tæt fulgt af et tværfagligt inspektionshold (MAF/Missão de Acompanhamento e Fiscalzação /Monitoring and Inspection Mission) bestående af portugisisk militærpersonel, inkl. besætninger, teknikere og mekanikere. En besætning fra Portugal, bestående af 2 piloter og 2 loadmastere, har modtaget træning på KC-390 fly siden 14/9/2021 ved det brasilianske luftvåbens Ala 2 (Wing 2) ved Base Aerea de Anápolis. Ala 2 er det brasilianske luftvåbens første enhed udrustet med KC-390 fly og træningen af portugisk personel varetages af afdelingens 1° Grupo de Transporte de Tropa (1st Troop Transport Group) Esquadrão Zeus. Portugal havde annonceret anskaffelsen af 5 KC-390 fly 9/6/2017, med option for et sjette eksemplar, til afløsning af sin flåde af C-130H Hercules transportfly. Ordren for 5 eksemplarer blev bekræftet 11/7/2019, efterfulgt af en formel kontraktunderskrivelse 22/8/2019. Den portugisiske flyproducent OGMA har fremstillet komponenter til KC-390 modellen siden 2013 og bliver på sigt det europæiske vedligeholdelsescenter for typen. Embraer har ejet aktiemajoriteten i OGMA, siden selskabet blev privatiseret i 2004.