Vis

Adriaterhavet ud for Kroatien

Italienske Samlingskrig, 1866

Selvom den østrigske regering under Franz Josef I gik med til at afstå Venedig til Italien (via Frankrig) den 3. juli 1866, fortsatte krigen med det nye kongedømme under Victor Emmanuel II. Kampene skiftede nu til Adriaterhavet hvor en italiensk eskadre på 10 panserskibe under admiral grev Carlo di Persano blev udfordret af en østrigsk flåde på 7 panserskibe og nogle træfartøjer kommanderet af admiral Wilhelm von Tegetthoff. Den 20. juli ud for øen Vis (Lissa), langs med den centrale kyst af det nuværende Jugoslavien, knuste de østrigske skibe praktisk talt den uudviklede italienske flåde. Men svækket efter at have tabt af Syvugerskrigen til Preussen kunne Østrig ikke videreføre konflikten med Italien. En fredstraktat, som bekræftede afståelsen af Venedig, blev underskrevet i Wien den 19. oktober.