38. breddegrad
Korea

Koreakrigen, 1951-53 20.03.16

Interventionen af massive styrker af kinesiske kommunistiske »frivillige« (faktisk den 3. og 4. felt-armé) havde drevet FN-styrkerne under general Douglas MacArthur tilbage til den 38. breddegrad i slutningen af 1950. Her opstillede general Matthew Ridgway, som havde kommandoen med den amerikanske 8. armé (efter at general Walton Walker døde ved en trafikulykke den 23. december) sine tre korps – fra venstre (vest) til højre – tværs over den koreanske halvøs bredde: I (Frank Milburn), IX (John Coulter) og senere det X (Edward Almond) længere mod øst. På den yderste højre fløj holdt tre sydkoreanske korps – I, II og III – den østlige ende af linjen. I alt havde Ridgway 365.000 mand fra 18 forskellige nationer. Over for dem stod 485.000 kommunister bestående af general Lin Piaos kinesere og nordkoreanerne under premierminister Kim Il Sung.
   Tidligt den 1. januar 1951 angreb de kommunistiske tropper, hovedsageligt kinesere, FNs position efter et mortér- og artilleribombardement der varede hele natten. Det tungeste angreb kom mod I og IX korps, som langsomt blev tvunget tilbage. Trods grusomme tab rullede det kommunistiske angreb fremad. Ridgway evakuerede Inchon og den sydkoreanske hovedstad Seoul den 4. januar. Mod øst opgav X korps Wonju den 10. januar under sin retræte sydpå. Endeligt stabiliserede et stædigt FN-forsvar, hjulpet af kraftig støtte fra luften, en linje tværs over halvøen, omkring 120 km syd for den 38. bredde-grad den 24. januar.
   Dagen efter indledte Ridgway et modoffensiv mod nord. Dag for dag kæmpede FN-tropperne sig vej fremad tværs over en front som pludseligt var blevet flydende. I et slag som var mere rette mod opslidning end position drev FN-tropperne de kommunistiske styrker tilbage. Mod vest blev Inchon og Kimpo-flyvepladsen base for F-86 Sabrejets som havde fravristet kontrollen med himlen fra de russisk byggede MiG-15 fly), blev generobret den 10. februar. Seoul blev omgået i øst og indtaget uden kamp den 4. marts – den fjerde gang den nu ødelagte by havde skiftet hænder. Omkring dette tidspunkt afløse general Peng Teh-huai Lin Piao som kinesisk øverstbefalende i Korea, I slutningen af marts krydsede Ridgways mænd igen den 38. breddegrad (med undtagelse af den yderste venstre fløj). Denne fremrykning førte til en uigenkaldelig uenighed mellem MacArthur, som ønskede at angribe kinesiske baser i Manchuriet, og præsident Harry Truman, som insisterede på at begrænse krigen. Den 11. april afsatte Truman MacArthur. Ridgway blev øverstbefalende, mens general James Van Fleet overtog den 8. armé.
   Imens opbyggede den kommunistiske fjende sin mandskabs-, panser- og artilleristyrke for deres egen offensiv fra Jerntrekanten. Dette åbne plateau – Chorwon, Kumhwa, Pyongyang – var en vigtigt vejknudepunkt og holdeplads nær midten af halvøen, 30 til 50 km nord for den 38. breddegrad. Om natten den 22.-23. april indledte de kinesisk-nordkoreanske styrker en større offensiv som ramte Seoul hårdt og strakte sig østpå hele vejen til Det japanske Hav. I en uge fremtvang omkring 350.000 kommunistiske tropper offensiven, hvorunder de fleste angreb kom om natten. Van Fleet blev tvunget til at opgive land, men havde den 1. maj stabiliseret en linje som dækkede Seoul mod vest og derefter løb mod nordøst til et punkt over den 38. breddegrad. Derefter stoppede kommunisterne angrebet for at omgruppere og supplere deres svære tab. Men om natten den 15.-16. maj smadrede en anden offensiv mod den højre (østlige) halvdel af FNs linje. det sydkoreanske III korps i midten blev tilintetgjort, hvilket tvang FNs X korps til at trække sig tilbage syd for den 38. breddegrad. Kun beslutsom modstand fra den amerikanske 2. infanteridivision og 1. marinedivision (forstærket af den amerikanske 3. infanteridivision) gjorde det muligt for van Fleet at stoppe offensiven, den 20. maj, efter fem dages voldsomme kampe.
   Dagen efter indledte den 8. armé en modoffensiv langs med hele linjen. De udmattede, overudstrakte kommunistiske tropper gav langsomt men støt efter. Hele territoriet tabt under fjendens to forårsfremstød blev genvundet af FN-styrkerne. Den 11. juni blev Chorwon-Kumhwa-basen i Jerntrekanten nået. Mod øst var den såkaldte punchbowle nær Sohwa ved at blive ryddet. Den 15. juni løb frontlinjen 30 km nord for den 38. breddegrad, med undtagelse af længst mod vest. Under de næsten kontante kampe siden 22. april menes kommunisterne at have mistet op imod 200.000 tab. FNs tab var markant lavere.
   Fjendtlighederne ophørte den 10. juli 1951 til fordel for fredsforhandlinger. Da disse forhandlinger brød sammen i august, genoptog Van Fleet sin begrænsede opdelte offensiv. Men generelt brugte begge sider det meste af deres tid til at forbedre deres defensive stillinger. Da fredsforhandlingerne blev genoptaget ved Panmunjon, blev alle offensiver gradvist reduceret til aktive men defensive operationer af begrænset omfang. I løbet af vinteren blev den 40. og 45. infanteridivision afløst af den 24. infanteri- og 1. kavaleridivision. I løbet af 1952 og den første halvdel af 1953 holdt patruljer, forposttræfninger samt artilleri- og luftangreb (næsten udelukkende af amerikanske fly) krigen kørende og forøgede tabslisterne uden at ændre ved den generelle taktisk som blev anvendt. I denne periode afløste general Mark Clark Ridgway som FNs øverstbefalende. General Maxwell Taylor overtog kommandoen med den 8. armé. Begge sider fortsatte med at forøge deres styrker indtil FNs styrke stod på 868.000 mand, kommunisternes godt over en million.
   Efter flere måneders forhandlinger, som primært blev blokeret af FNs krav om frivillig repatriering af krigsfanger; syge og sårede fanger blev udvekslet under Operation Little Switch mellem den 20. og 26. april 1953. Endelig den 27. juli blev en våben-hvile underskrevet, som afsluttede alle åbenlyse kampe. Den 8. armé blev derefter vendt for at forstærke sin defensive linje langs med den krigshærgede 38. breddegrad mellem de to koreaer og afventede afgørelsen af en endelig fred.