Stono Ferry
South Carolina, USA

 
Nordamerikanske Frihedskrig, 1779
Trods det katastrofale amerikanske nederlag ved Briar Creek, Georgia, den 3. marts 1779, marche-rede general Benjamin Loncoln, amerikansk kom-mandør i syden, mod Augusta igen i april. For at drive Lincoln ud af Georgia, marcherede general Augustine Prevost fra Savannah mod Charleston, South Carolina. Her byggede general William Moultrie i al hast forskansninger på landtangen mellem Ashley- og Cooper-floderne ovenfor byen. Da han fandt byen forsvaret og efter at have erfaret at Lincoln marcherede tilbage, begyndte Prevost at trække sig tilbage den 12. maj. Han faldt tilbage til James Island, syd for byen, og derefter til Johns Island, idet han efterlod en stærk bagtrop på fastlandet ved Stono Ferry. Tidligt den 20. juni anførte Moultrie 1.200 mand, primært militsfolk, i et angreb på den fjendtlige stilling, bemandet af 9.000 briter, hessere og torier. De uerfarne amerikanere var ingen modstander for de regulære tropper, som slog dem tilbage med et tab på 146 dræbte eller sårede og 155 savnede. Briti-ske tab var 26 dræbte, 163 sårede. Men angrebet overbeviste Prevost om helt at opgive sit indfald i South Carolina.