Pilsen
Tjekkiet

Plzen
Trediveårskrigen, 1618 12.09.16

Den længe ulmende fejde mellem katolikker og protestanter i Böhmen flammede til sidst op i en krig, som skulle vare i 30 år og lægge det centrale Europa øde. Kampen begyndte da de böhmiske protestanter hidkaldte hjælp udefra mod deres katolske konge, Ferdinand af Østrig (fremtidige Ferdinand II af Det tysk-romerske Rige). Militær assistance til rebellerne kom fra Charles Emmanuel, hertug af Savoyen, og Frederick V, kurfyrste af Pfalz. Deres hær på 20.000 mand under den tyske lejesoldat-general grev Ernst von Mansfeld krydsede grænsen til Böhmen og marcherede mod Pilsen (Plzen), en katolsk fæstning 84 km sydvest for Prag. Den 1. november 1618 gik Mansfeld til angreb og erobrede efter 15 timers kamp byen.
   Mansfelds sejr stoppede de katolske planer om at erobre Prag. Efter at have overvintret i Pilsen genoptog den tyske general offensiven året efter.