Mursa
Kroatien

Osijek
Borgerkrige i Romerriget, 351 20.12.13
Mens Constantius II førte kampagne mod Persien i Østen, blev hans broder Constans, hersker i den vestlige del af Romerriget, fjernet fra tronen af Flavius Popilius Magnentius. Constans blev dræbt under kampen i begyndelsen af 350. Derefter opgav Constantius den persiske krig og marcherede ind i Balkan. Ved Mursa (Osijek), nær sammenløbet af Drave og Donau i det nuværende Kroatien, stødte Constantius' hær på 40.000 mand en styrke på 50.000 tropper under Magnenius. Den 28. september 351 stødte de to modstandere sammen i en bitter kamp, som resulterede i en sejr for Constantius, selvom han mistede næsten 15.000 mand. Magnentius måtte, selvom han havde lidt færre tab (12.000) falde tilbage til Aquileia, i spidsen af Adriaterhavet. Constanius fulgte efter ubønhørligt efter året efter, hvilket tvang hans fjende til at falde tilbage gennem det nordlige Italien ind i Gallien. Endeligt i 353, svigtet af sine sidste tropper, begik magnentius selvmord. Enheden af det Romerske Rige var endnu engang blevet genetableret.