Argentoratum

Frankrig

Germanske invasion af Romerriget, 357

Til at tage sig af de vestlige barbarer, udnævnte kejser Constantius II sin fætter Julian til cæsar (guvernør) for Storbritannien, Spanien og Gallien i 355. Valget var godt. Julians aggressive lederskab og taktiske dygtighed fordrev de fleste af alamannierne, frankerne og andre germanske stammer ud af den midterste del af Rhin-dalen på lidt mindre end et år. Men i sommeren 357 mødte den romerske hær på 13.000 mand en germansk hær tre gange større ved Argentoratum (Stras-bourg). Idet han indledte et voldsomt angreb mod den overlegne styrke, jog Julian barbarerne på flugt og påførte dem omkring 6.000 tab. Chnodomar, høvding for alamannierne, blev taget til fange. Romerske tab udgjorde kun 250.
   Da den persiske krig flammede op igen i 359, beordrede Constantius Julian og hans hær til Østen. I stedet gjorde de galliske tropper oprør og udråbte Julian til kejser. Inden en ny borgerkrig kunne begynde, døde Constantius pludseligt af feber. Derpå blev Julian den ubestridte hersker af riget og marcherede selv mod Persien.