Magdeburg
Sachsen-Anhalt, Tyskland

Trediveårskrigen, 1631
24.01.16

Gustaf II af Sveriges invasion af Tyskland og det usikre tilhørsforhold af Johan Georg I og Georg Wilhelm, de protestantiske kurfyrster af henholdsvis Sachsen og Brandenburg, gjorde feltmarskal greven af Tillys katolske hærs situation i det nord-centrale Tyskland desperat. Tilly var nu den øverste militære kommandør i Ferdinand IIs Tysk-Romerske Rige. I marts 1631 havde han sendt sin løjtnant, kavalerigeneralen grev Gottfried zu Pappenheim, for at belejre Magdeburg, nøgle-fæstningen af Elben. Nu valgte Tilly, trods Gustafs march op ad Oder til Frankfurt, at gennemtvinge angrebet på Magdeburg. Byen med 30.000 indbyggere blev holdt af en lille men beslutsom garnison under den hessiske soldat Dietrich von Falkenberg.
   I april overtog Tilly personligt kommandoen med belejringen med 22.000 mand. Frem til den 18. maj var de katolske belejringslinjer blevet rykket tæt nok på til at foretage et direkte angreb på byen. I to dage slog Falkenbergs mænd de kejserlige tropper tilbage. Men tidligt om morgenen den 20. maj tiltvang angriberne sig adgang to steder og stormede ind i byen. Falkenberg blev dræbt. Den længe frustrerede kejserlige hær kastede sig ud i et orgie af plyndringer og drab, fuldstændig uden for Tillys kontrol. Tæt på middagstid udbrød der en serie af brande, som snart opslugte Magdeburg i et flammehav. De sejrende og overvundne flygtede for deres liv. I tre dage var den stormomsuste brand uden kontrol og reducerede byen til afsvedne murbrokker. Kun omkring 5.000 af indbyggerne overlevede.
   Ødelæggelsen af byen chokerede Europa og gav anledning til det protestantiske krigsråb »Magdeburg pardon« (hvilket betød ingen pardon for den slagne). De Forenede Provinser i Nederlandene sluttede sig strakt til Frankrig for at understøtte Gustafs tyske kampagne. Og Georg Wilhelm gik endelig ind i striden på den svenske konges side. For Tilly var ødelæggelsen af Magdeburg også en strategisk katastrofe. Den berøvede ham hans eneste base i Nordtyskland og tvang ham til at rykke mod Gustaf uden et forsynings- eller forbindelsescenter.