Lose-coat Field
Rutlandshire, England

Empingham
Rosekrigene, 1470 09.07.16
Det royale nederlag ved Banbury i 1469 havde placeret kong Edward IV under fast kontrol af hans yngre broder hertugen af Clarence og jarlen af Warwick, kongemageren. Men Edward ventede kun på en mulighed for at genhævde sin royale magt. Under påskud af at undertrykke en lille opstand i Lincolnshire, beordrede konen en hær i felten i begyndelsen af 1470. Den 12. marts konfronterede den royale hær pludseligt rebellerne ved Empingham i Rutlandshire. De overraskede oprørere flygtede hastigt fra slagmarken, idet de afkastede deres frakker for at lette deres flugt (heraf stammer slagets navn). Robert Welles, deres leder, blev taget til fange. Inden han blev halshugget, implicerede han Warwick og Clarence i Lincolnshire-sammensværgelsen. Begge disse mænd flygtede straks til Kontinentet for at indgå en alliance med den landflygtige lancastrianske (rød rose) dronning Margaret og hendes søn Edward.