Lippe-floden
Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Lupia-floden
Germanske krige i Romerriget, 11 f.Kr. 22.02.16
For at sikre udviklingen af Gallien fandt den romerske kejser Augustus (Octavian) det nødvendigt at stoppe de germanske stammers angreb vestpå over Rhinen. I foråret 11 f.Kr. sendte Augustus en hær under sin stedsøn Drusus for at undertvinge germanerne. Drusus krydsede Rhinen og besteg med succes Lippe-dalen. Han marcherede langt mod nord og mødte kun let modstand. Men på dets tilbagetur til Lippe blev Drusus' hær omringet af en kæmpe styrke sammensat af adskillige germanske stammer. Tilintetgørelsen af den romerske hær syntes så sikker, at germanerne efter sigende skulle have fordelt sejrsbyttet på forhånd. Men Drusus var en dygtig, agressiv kommandør. Han rettede hårde slag mod indeslutningen, brød igennem fjendens linjer og slog dem på flugt med svære tab. Efter at have bygget et fort nær Lippe ved Aliso, vendte Drusus tilbage til Gallien.
   To år efter førte Drusus en anden succesfuld pacificeringsekspedition ind i Tyskland. På hans vej tilbage blev han dræbt i et fald fra sin hest. I 8 f.Kr. tog en ældre broder, Tiberius (senere kejser), imod de germanske stammers underkastelse uden et slag.