Illyrien
Balkan

Krige under Første Triumvirat, 49 f.Kr. 01.10.16

Mens Julius Cæsar erobrede Spanien, den landflygtige Pompejus' provins, samlede Cæsars løjtnant P. Cornelius Dolabella en ekspeditionsstyrke for at invadere Illyrien. Under krydsningen af Adriaterhavet, blev den cæsarianske flåde angrebet af den pompejanske flåde under Marcus Octavius (Pompejus selv var i Grækenland). Dolabella trak sig tilbage efter at have mistet en stor del af sin flåde. Nederlaget isolerede en cæsariansk garnison på øen Krk (Veglia). Gaius Antonius overgav denne styrke til Pompejus' tilhængere.