Dyrrachium I
Albanien

Krige under Første Triumvirat, 48 f.Kr. 03.12.16

Julius Cæsars sejr over Pompejus' styrker i Spanien var stort set blevet udlignet af de nederlag, som hans løjtnanter havde lidt i Afrika og Adriaterhavet. Nu besluttede han at angribe Pompejus direkte. Cæsar indskibede 15.000 af sine 25.000 loyale tropper og undslap Pompejus stærkere flåde i Adriaterhavet og gik i land ved kysten ved Epirus den 4. januar. Idet han marcherede nordpå, besatte han Oricum og Apollonia. Men ved Dyrrachium (Durrës, i det moderne Albanien) fandt han Pompejus forskanset med en hær tre gange større. Cæsar stoppede sin fremrykning, og afventede forstærkningen fra sine 10.000 ekstra tropper stadig i Italien. Men en næsten sikker sejr inden for rækkevidde, nægtede Pompejus at angribe. Adskillige måneder senere, da de kejserlige forstærkninger under Mark Antony (Marcus Antonius) endelig ankom, fandt et stort slag sted. Pompejus var i stand til at udhule sin modstanders venstre (sydlige) linje. Cæsar mistede 1.000 af sine erfarne legionærer og trak sig tilbage til Thessaly. En af Pompejus' kommandører i dette slag var Titus Labienus, som havde deserteret fra Cæsar efter at have ydet en stor indsats mod gallerne.