Græske Bystatskrige

 
395-362 f.Kr. 08.06.16

Spartas sejr under de peloponnesiske krige blev efterfulgt af en periode med lokale konflikter blandt bystaterne i det antikke Grækenland. Denne periode sluttede med Makedoniens opstigen til magten.