Græske Bystatskrige

395-362 f.Kr.

Spartas sejr under de Peloponnesiske Krige blev efterfulgt af en periode med lokale konflikter blandt bystaterne i det antikke Grækenland. Denne periode sluttede med Makedoniens opstigen til magten.