Coronea II
Grækenland

Kæronea
Græske Bystatskrige, 394 f.Kr.

Det overraskende spartanske nederlag ved Haliartus tvang Agesilaus II til at indstille hans ekspedition i Lilleasien for at gennemføre Den corinthiske Krig hjemme. Agesilaus vendte tilbage til Grækenland gennem Corinth-bugten og trængte sig vej ind i landet og slog en større styrke af anti-spartanske allierede ved Coronea i Boeotia. Men sejren viste sig at være resultatløs mod koalitionen, som fortsatte med at gøre modstand mod spartansk overherrdømme. Sparta lagde Corinth under belejring, men i 390 undsatte den athenske general Iphicrates byen. Denne aktion sluttede Den corinthiske Krig, men den bragte på ingen måde fred til de krigsførende bystater i Grækenland.