Doverstrædet

Engelske Kanal

Anden engelsk-hollandske Krig, 1666

Efter det hollandske nederlag ved Lowestoft, vendte admiral Michel de Ruyter tilbage fra Vestindien for at kommandere den nederlandske flåde. På samme tid gik Frankrig, under Louis XIV, ind i krigen på hollændernes side. England var således nødt til at dele sin flådestyrke. Prins Rupert af Tyskland, fætter til kong Charles II (Karl II), bevogtede med 20 skibe Kanalen mod fransk indtrængen, mens hertugen af Albemarle (George Monck) dækkede Doverstrædet med 80 skibe. Den 11. juni 1666 angreb de Ruyter, som kommanderede 100 hollandske krigsskibe, Monck og overvandt ham (lyden af kanontorden rullede op ad Themsen helt op til London). På slagets anden dag opretholdt hollændernes deres fordel og tvang Monck til at trække sig tilbage mod syd. Dette gjorde Ruperts skibe i stand til at slutte sig til kampen, og på tredje dagen udkæmpede de to fjendtlige flåder en uafgjort kamp. Men på fjerde dagen (14. juni) viste de Ruyters kanoner sig igen overlegne og de slagne englændere trak sig tilbage op ad Themsen. Engelsk tab under det såkaldte Firedagesslag udgjorde 5.000 dræbte, 8 sænkede skibe og 9 skibe erobret. Nederlandene mistede 2.000 mand, inklusiv 3 viceadmiraler, og 4 skibe. Trods deres svære tab genoptog englænderne krigen to måneder senere.