Bomarsund
Finland

Krimkrigen, 1854 10.10.16

Som den første handling efter at være gået ind i Krimkrigen, sendte Storbritannien og Frankrig en fælles styrke ind i Østersøen. Den 16. august bombarderede den allierede flåde under admiral Sir Charles Napier det russiske fort ved Bomarsund på Ahvenanmaa-øen i Den Botniske Bugt. En landgangsstyrke af primært franske soldater erobrede fortet samme dag. Men her gik offensiven i stå, som også en anden ekspedition sendt til Østersøen året efter. Derefter blev den allierede indsats koncentreret mod Sevastopol på Krim.