Alma-floden
Ukraine

Krimkrigen, 1854 07.10.15

Da Storbritannien og Frankrig sluttede sig til Tyrkiet i krigen mod Rusland, skiftede kampscenen til Krim-halvøen (med undtagelse af to frugtesløse allierede ekspeditioner i Østersøen). Den 14. september gik en britisk-fransk hær på 26.000 mand i land ved halvøens nordvestlige base og begyndte at marcherede mod flådebasen Sevastopol. General Lord Raglan (Fitzroy Somerset) fra Storbritannien og marskal Armand Saint-Arnaud fra Frankrig delte den allierede kommando. Ved Alma-floden fandt de allierede deres vej blokeret af russiske tropper under prins Aleksandr Menshikov. Men de gik ikke desto mindre til angreb den 20. september. Under en hurtig kamp, i hvilken briterne bar hovedvægten af angrebet, blev russerne drevet væk fra højderne syd for floden. Menshikov mistede 1.200 dræbte og mere end 4.000 fanger, mange af dem sårede af britiske bajonetter. Raglan led omkring 3.000 tab; Saint-Arnaud 1.000. Sidstnævnte døde af kolera efter slaget og blev efterfulgt af general Francois Canrobert. Fremstødet mod Sevastopol fortsatte.


Den skotske garde rykker frem under slaget den 20. september 1854 ved Alma-floden – det første store slag under Krim-krigen. De tyrkisk-fransk-engelske styrker under ledelse af Lord Raglan og marskal St. Arnaud slog her den russiske hær, der stod under kommando af fyrst Alexander Mensjikov. De allierede havde på dette tidspunkt kun begrænsede landstyrker på Krim. Efter Alma ankom yderligere 50.000 mand til forstærkning.