Bergen op Zoom II
Belgien

Franske Revolutionskrige, 1799 01.11.16

Den fjergrenede offensiv indledt af den Anden Koalition i 1799 drev det franske direktorats hære tilbage i Tyskland, Schweiz og Italien. For at opretholde presset på Frankrig, blev en ny front åbnet i Nederlandene af Storbritannien (George III) og Rusland (Paul I). Her kommanderede Frederick Augustus, hertug af York og Albany, George IIIs anden søn, en britisk hær som i alliance med en russisk styrke gav de allierede omkring 35.000 mand. En fransk hær af lignende størrelse under general Dominique Vandamme rykkede frem for at afvise den angribende styrke i den sydlige del af Nederlandene. Nær Bergen op Zoom indledte Vandamme den 19. september et voldsomt angreb som knækkede den russiske hær posteret på den ene allierede flanke. Selvom briterne holdt stand, tvang russernes sammenbrud hertugen af York og Albany til at trække sig tilbage nordpå. Franske tab udgjorde 3.000. Briterne mistede kun 500, men russerne mistede 3.500, samt det meste af deres artilleri.