Bagdad II
Irak

Tamerlans erobringer, 1401 06.04.16

Under sit første plyndringstogt ind i Persien fra Samarkand erobrede den mongolske erobrer Tamerlan (Timur Lenk eller Timur den Lamme) Baghdad i 1393. Men da den angribende hærskare rykkede videre, gjorde byen oprør, smed den mongolske guvernør ud og genetablerede sit eget styre. Otte år senere, efter erobringer så langt fra hinanden som Rusland og Indien, strømmede Tamerlan igen ind i Persien. Den 23. juli 1401 stormede hans voldsomt kæmpende tropper ind i Baghdad. Byen faldt og de mongolske sejrherrer tog metodisk deres hævn for den tidligere opstand. Titusinder af borgere blev massakreret, og Baghdad blev lagt øde. Tamerlan stødte derefter vestpå ind i Syrien.