Delhi I

Indien

Erobring af Tamerlan, 1398

Da Persien og Ruslands gyldne horde var underkuet, vendte den mongolske erobrer Tamerlan (Timur Lenk eller Timur den Lamme) sig mod Indien. Hans påskud for en invasion var at sultanen af Delhi var for tolerant med hinduerne blandt sine undersåtter. Tamerlan, en grum muhamedaner, marcherede mod sydøst fra sin hovedstad Samarkand og krydsede Indus i september 1398. Den 17. december mødte han den indiske hær under Mahmud Tughlak ved Panipak, 85 km nord for Delhi. Tamerlans hærskare af kavaleri knuste den fjendtlige styrke. De mongolske angribere strømmede ind i Delhi og jævnede byen med jorden. Derefter vendte Tamerlan sig mod nordøst på mod Meerut.