Alarcos
Spanien

Spansk-Muslimske Krige, 1195

I århunderet efter at den spanske modoffensiv i syd var blevet stoppet ved Zallaha (1086), blev den kristne-muslimske konflikt overskygget af den dynastiske kamp blandt maurerne. Almoran'erne, som havde slået Alfonso VI af Castillen og León, blev efterhånden fortrængt af en anden berber-sekt fra Nordafrika, Almohad'erne. Fra 1147 over-tog den nye islamiske styrke kontrollen med det sydlige Spanien, Deres største general, al-Mansur, mødte den kristne hær under Alfonso VIII af Castilien i 1195 ved Alarcos i det syd-centrale Spanien. Den 18. juli vandt maurerne en overvæl-dende sejr og påførte spanierne flere tusinde tab. De få overlevende spaniere, inklusiv Alfonso, flygtede mod nordøst gennem Ciudad Real til fæstningen ved Calatrava. Men dette støttepunkt faldt også for mauriske angreb to år senere. Alfonso måtte acceptere en ydmygende fred.