Richard, hertug af York

England, 1411-60; 16xx-xx
Richard Plantagenet

Tredje hertug af York. Regent for den sindssyge Henry 6. 1454; afsat året efter, gjorde oprør (Rosekrigene), sejrede ved Saint Albans og blev atter regent. Efter skiftende forhandlinger og kampe proklamerede han sig 1460 som tronfølger, men led nederlag ved Wakefield og blev hugget ned. Blandt hans sønner var Edward 4. og Richard 3.