William I den Tavse

Vilhelm
Willem 1. de Zwijger

Nederlandene, 1533-84 05.06.12

William I

Prins af Oranien, statholder i Nederlandene. Hollandsk frihedshelt, født i Nassau af fattig greveslægt, arvede 1544 fyrstendømmet Orange i Frankrig. Han opdroges ved Karl Vs hof og yndedes meget af kejseren, der anbefalede ham til sin søn Filip II. Denne benyttede ham også som diplomat og gjorde ham 1559 til statholder i Holland, Zeeland og Utrecht, men forholdet mellem dem blev snart køligt. Vilhelm, der var opdraget katolsk, men mere og mere nærmede sig protestantismen, harmedes med andre nederlændere over spaniernes færd og var 1561-64 med i bevægelsen mod Granvella. Vilhelm så efterhånden som sin opgave at samle alle nederlændere, katolske og protestantiske, til enhed, men da det mislykkedes, forlod han 1567 landet. Et angreb på spanierne 1568 slog fejl, og Vilhelm levede nogle år i ulykkelige kår. Da begynder geusernes rejsning, Vilhelm vendte tilbage 1572, udråbtes til statholder og antog 1573 den reformerte tro. 1576-77 syntes det at skulle lykkes for ham at samle både de sydlige og nordlige Nederlande, men det slog fejl, og 1579 måtte han nøjes med de nordliges union i Utrecht. 1584 blev han myrdet af burgunderen Gérard.
   Vilhelm var en stor mand. Med ånd og veltalenhed (tilnavnet »den Tavse« er misvisende) forbandt han diplomatisk vidsyn og jernvilje, med ægte religiøs følelse et firsind og en tolerance, der løfter ham højt over hans tid. Han skabte Nederlandenes storhed og var huset Oraniens stamfader. (HK9/1925)