Don Fernando Alvarez de Toledo, Hertug af Alba

Spanien, 1508-82 (1507? 04.01.13

Spansk feltherre, Europas dygtigste og mest erfarne hærfører på sin tid, en tæt skikkelse med markerede træk og et bydende blik i de kolde øjne.

Spansk feltherre under Karl 5. og Felipe 2. Felttog bl.a. i Tunesien 1535, i Tyskland 1646-47 (sejr ved Mühlberg) og Italien 1552-57. Statholder i Nederlandene 1567 for at gennemføre modreformationen ved terror og omsætnigsskat; led fra 1572 nederlag over for oprørerne og hjemkaldtes 1573. Erobrede Portugal 1580.

Alba, Fernando Alvarez de Toledo, hertug af (1508-82), spansk feltherre af fornem kastiliansk adelsslægt. Gik tidlig i krigstjeneste hos Karl V og udmærkede sig som rytterfører i slaget ved Mühlberg 1547; kæmpede 1552 mod franskmændene, 1556-57 i Italien mod pave Paul IV, der ydmyget måtte opgive sin franskvenlige politik. Blev en af Filip II.s vigtigste rådgivere, fører for et af hofpartierne, i stadig modsætning til den fredsvenlige fyrste af Eboli (s.d.). Overfor Nederlandene holdt Alba på en kraftig politik og sendtes derop med en stor hær for at støtte statholderinden, Margrete af Parma (s.d.). Da hun trak sig tilbage, blev Alba statholder 1567-73, nedsatte en domstol, conseil des troubles, kaldt »blodrådet«, fængslede og henrettede modstandere (se Egmont), udskrev hårde skatter og nedslog hensynsløst enhver modstand. Til sidst udbrød aåbent oprør under Vilhelm af oraniens ledelse, Albas hårdhed spillede i længden fallit, og forholdene i Nederlandene var i håbløs forvirring, da han selv bad om at blive hjemkaldt oktober 1573. En tid levede han i unåde på sine godser, til Filip fik brug for hans feltherredygtighed til erobringen af Portugal 1580. — At tjene »gud og kongen« var Albas hovedtanke, havn var en god feltherre, men en slet politiker. (HK1/1920)