Raimund Montecúccoli

Italien, 1609-80 13.09.14
Raimund Montecuccoli

Greve, hertug af Melfi, østrigsk feltherre, af gammel italiensk adel, udmærkede sig i Trediveårskrigen på kejserlig side, blev 1658 feltmarskal og sendtes samme år til Danmark som fører for den kejserlige hjælpehær, der sammen med danskerne og brandenburgerne fordrev svenskerne fra Jylland og Fyn. (HK7/1924)